Få en SMS om skadevoldere i marken

eVarsling hedder den nye service, som Landbrugets Rådgivningscenter og Danmarks JordbrugsForskning i fællesskab har udviklet. Varslingssystemet bygger på det landsdækkende Registreringsnet, hvor planteavlskonsulenter ugentligt rapporterer om udviklingen af sygdomme og skadedyr i marken fra 70 lokaliteter.

Hvis eVarsling bliver en succes, vil servicen blive udvidet til at dække andre skadegørere og afgrøder.

- I første omgang har vi valgt at koncentrere os om meldug, gulrust og bladlus i vinterhvede, da Registreringsnettet med 70 lokaliteter er mest detaljeret på dette område, pointerer landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter.

Læs også