Millioner af kyllinger

GODT PIP: På godt 40 år har A/S Holmegårds Rugeri ved Sønderborg udviklet sig til en moderne rugerivirksomhed. Klodens bedste avlsdyr er grundlaget for den ekspanderende virksomhed.

Med en specialproduktion af Bornholmerhaner, kræver det en kønssortering af de daggamle kyllinger. Ja, faktisk er de kun få timer gamle, da Effektivt Landbrug netop overværer kønssorteringen af 36.000 kyllinger til Jacob Hansen på Bornholm.

Det foregår på A/S Holmegårds Rugeri, der ligger i Ragebøl ved Sønderborg, og herfra er der siden efteråret leveret kyllingerne til de bornholmske producenter. To koreanere, der er bosat i Viborg, er de ferme medarbejdere, som hver kønssorterer mellem 3.000 og 3.500 kyllinger i timen.

- De giver garanti for en usikkerhed på under to procent, og i praksis ligger den omkring én procent, forklarer direktør Peter Jørgensen, der fremviser det moderne produktionsanlæg, som er blandt Europas mest professionelt drevne rugerivirksomheder.

Med i direktionen er endvidere broderen Carsten Jørgensen, som står for virksomhedens produktion, planlægning og organisation, mens Peter Jørgensen varetager salg- og servicefunktionerne.

Det var faderen Knud Jørgensen, som i 1959 startede på kostaldsloftet med at ruge kyllinger ud og begyndte at finde et marked for daggamle kyllinger. Køerne forsvandt meget hurtigt og grisene fulgte efter, så i dag ser det hele meget anderledes ud omkring gårdens oprindelige stuehus.

Omkring 70.000 kvadratmeter er under tag, og der blev i 2001 produceret 45 millioner kyllinger, som dækker omkring 30 procent af det danske marked. 80 procent af ægproduktionen er i egne hænder, og så er der seks eksterne rugeægsproducenter.

Efter den 22. april er situationen yderligere ændret, da Holmegårds Rugeri har overtaget rugeriet Højbo ved Vojens. Med dette køb når den samlede omsætning i virksomheden op på cirka 135 millioner kroner, og markedsandelen øges.

Derefter er der i alt kun tre rugerier i Danmark, som alle er placeret i Jylland.

- Vi er konstant på udkig efter klodens bedste avlsdyr, pointerer Peter Jørgensen. Der arbejdes med avlsmærket Ross, som indkøbes i Sverige og Skotland.

Hver sjette uge indsættes cirka 40.000 daggamle forældredyr på en af Holmegård’s fire opdrætsafdelinger, som alle ligger i det vestlige Sønderjylland. Efter 19 uger flyttes de til rugeægsafdelingerne. Æglægningen begynder ved omkring 24 uger, og der lægges frem til hønsene er 62-63 uger.

Peter Jørgensen nævner, at af den årlige forsyning på mere end 50 millioner rugeæg kommer fra deres syv egne rugeægsafdelinger og resten fra private producenter med det tilfælles, at alle forældredyr er opdrættet i en af Holmegårds egne opdrætsafdelinger.

- I bestræbelserne på at forhindre tilbagedrift af luft med støv og mulig sygdomskim er der et integreret og flowstyret ventilationssystem, som sikrer ensrettede luftretninger, siger Peter Jørgensen og han forklarer videre om den egentlige udrugning:

- Ved indleveringen til rugeriet bliver alle æg desinficeret og opbevares derefter i kort tid på bufferlager. Æggene anbringes herefter i en af de 41forrugere, med plads til godt 4,5 millioner æg af gangen.

Efter 18 døgn overføres æggene til »klækkere«, hvor de ruges de sidste tre døgn.

Computerstyring sørger for fuld overvågning af temperatur, vending og fugtighed med mere, samt alarmering.

På udrugningsdagen bliver kyllingerne kvalitetssorteret, nænsomt pakket og dermed klargjort til transporten ud til producenten i en af firmaets egne lastbiler, som ikke levner nogen i tvivl om oprindelsesstedet. Men selv efter leveringen slipper man ikke kontrollen af de dunpolstrede kyllinger.

- Efter den første uge lader vi producenten rapportere om gennemsnitsvægten ved syv dage, dødelighed samt slutresultatet for det forudgående hold, siger direktør Peter Jørgensen og understreger dermed interessen i at levere sunde og livskraftige slagtekyllinger med de klare formål:

- At sikre forbrugerne sund mad, en stigende omsætning og lønsom afsætning for hele branchen og en sikker fremtid på eksportmarkederne.

Læs også