Marken klar til AgriMark 2002

100 hektar på Aldumgård ved Hedensted danner rammen om den store landsdækkende maskindemonstration på fredag og lørdag.

Midt imellem Horsens og Vejle, ikke så langt fra den driftige by Hedensted, ligger der nogle marker. Markerne tilhører Aldumgård, som ejes af Hans Hartvig Klejsgaard Hansen – Hans Hansen i daglig tale – og markernes gode placering i forhold til motorvejen samt det, at markerne er store, reelle og sammenhængende gør, at AgriMark igen i år placeres på stedet.

Der er i alt 180 hektar ved Aldumgård, og de drives med hjælp fra Hans Hansens driftsleder, Heinrich Lund Nielsen. De 80 hektar ligger enten som brakmarker eller er sået til med hvede, mens de resterende 100 hektar vil blive brugt til AgriMark. Da Landbrug SYD kom forbi, ugen før demonstrationen løber af stablen, havde Heinrich Lund Nielsen travlt med at gøre markerne klar til den store dag.

Et læhegn er blevet fjernet, så to marker kan lægges sammen og udgør én stor mark, så Heinrich Lund Nielsen var i færd med at jævne området efter træerne og øvrige ujævnheder i markerne. De grønne marker får en omgang med Roundup, men ikke så tidligt, at græsset helt forsvinder fra markerne – der skal helst være en god fast bund for de mange besøgende at vandre rundt på.

- Det er sjovt at være med til. Der sker noget spændende, siger han.

I dag – mandag - er Heinrich Lund Nielsen i arbejde sammen med folkene bag AgriMark med at opmåle demonstrationsparcellerne, sætte hegnspæle og klargøre tilkørselsforholdene. Siden hen kommer de forskellige maskiner, der skal vises frem, og når først de er ankommet, lukkes den lille Nørre Aldumvej af for offentligheden. Kun folk med forbindelse til Aldumgard og AgriMark samt ejeren af nabogården må køre på vejen.

Han mener, at det ikke giver ekstra bøvl at være besøgsvært for demonstrationen – ikke engang udsættelsen af såningen kan slå ham ud:

- Da Agri-Mark var her for to år siden, havde vi godt vejr. Vi kunne så mandagen umiddelbart efter demonstrationen, og allerede om lørdagen var kornet kommet frem, så vi kom ikke bagefter, beretter han. Han mener, at det eneste, der kan drille nu, er vejret.

- Først kører vi gylle ud, og så går vi i gang med at så vårraps på de 18 hektar og vårbyg på de 82 hektar. Såningen regner vi med tager et par dage, oplyser Heinrich Lund Nielsen. Inden da har folkene bag AgriMark sørget for, at demonstrationsparcellerne er pløjet og harvet, så de er jævne – også i enderne af parcellerne.

Udover demonstrationsparcellerne lægger Aldumgård jord til parkeringsplads, spisefaciliteter og udstilling af maskiner, herunder gødningsspredere, gyllemaskiner og sprøjter, samt sprøjtebane med forhindringer.

Der er ingen driftsbygninger på Aldumgård, og stuehuset er lejet ud. Derimod er der to gylletanke, så transport af gylle fra tank til mark er minimal. Gyllen kommer fra svineproduktionen på Klejsgaard, Klejs ved Juelsminde. Her bor Aldumgårds ejer, Hans Hansen, og her er der 530 søer og en produktion af omkring 6000 slagtesvin på årsbasis. Her ligger også resten af gårdens jordarealer, som i alt udgør 305 hektar.

Læs også