Lønsom løgproduktion lønner 40

Gyldensteen Gods på Nordfyn er godt forberedt på en fremtid, hvor EU’s støtte til reformafgrøder nedtrappes eller måske helt forsvinder. Allerede nu dyrkes en tredjedel af godsets arealer uden reform- eller produktionsstøtte af nogen art fra EU.

- Vi kunne nøjes med at være fem, men vi er 40 ansatte, konstaterer forvalter Morten Ravn Kjærgaard, Gyldensteen Gods på en regnfuld formiddag, da Effektivt Landbrug besøger godset på Nordfyn.

Forvalteren tænker utvivlsomt på den situation, hvor produktionen på godsets egne knapt 1.300 hektar agerjord sammenlignes med et planteavlsbrug, hvor mindst mulig arbejdsindsats pr. hektar søges som et ultimativt mål.

Lige siden 1971, da man startede med de første fem hektar med løg, er Gyldensteens resultater opnået gennem erstatning af en jævnt stigende andel af traditionelle landbrugsafgrøder med specialafgrøder og den deraf følgende udvidelse af medarbejderstaben. I avlsbygningerne står i dag Nordeuropa’s mest moderne løgsorteringsanlæg og løgpakkeri, og udviklingen har desuden ført med sig, at der nu også pakkes og sorteres løg for andre producenter i ind- og udland.

Efter en reorganisering af godsets ledelse i 2001, står forvalter Morten Ravn Kjærgaard nu med det direkte ansvar for de ti land- og skovbrugsmedarbejdere samt medarbejderne i de to afdelinger, løgpakkeriet og løgsorteringen. Hvert sted er der, afhængig af sæsonen, mellem seks og ti medarbejdere, og her får forvalteren hjælp af en formand i hver afdeling.

Han løser især administrative opgaver og overordnet planlægning. Til at hjælpe sig har han to kontoransatte samt et tæt forhold til Patriotisk Selskab i Odense, der er godsets rådgivningsselskab.

Jeppe Ladefoged havde for 20 år siden næppe regnet med, at det grønne landmandsbevis også kunne føre til opgaver som at administrere udlejning af 19 boliger, en restaurant, et diskotek samt optimere udnyttelsen af kornsiloerne i det tidligere Sandager Mølle, som godset købte af KFK for et par år siden.

Derfor føjes i disse år yderligere arealer af broccoli og porrer til specialafgrødeproduktionen. Desuden er der etableret en æbleplantage, forklarer godsforvalteren.

- På den måde er vi ganske godt forberedte på en fremtid, hvor EU’s støtte til reformafgrøder nedtrappes eller måske helt forsvinder. Allerede nu dyrkes cirka en tredjedel af godsets arealer uden reform- eller produktionsstøtte af nogen art fra EU, kan Jeppe Ladefoged gøre op.

- Dermed stiger den andel af arealet, vi dyrker på rene markedsbetingelser, konstaterer han.

Her deltager også salgsleder Thorkild Bruun Jensen, der i kraft af stor og mangeårig ekspertise med løgproduktion og -afsætning har et særdeles stort medansvar for, at 40 procent af de løg, der i dag spises herhjemme, kommer fra Gyldensteen.

Derfor spiller han en vigtig rolle i planlægningen af godsets arbejdsopgaver. Og hans meldinger om afsætningspotentialet vejer tungt, når det skal bestemmes hvor store arealer, der skal disponeres til de enkelte specialafgrøder.

- Lige for tiden pakker vi 130-140 tons løg om ugen. Senere på foråret skal vi op på at pakke mellem 200 og 250 tons pr. uge, siger Thorkild Bruun Jensen, der ved siden af sit halvtidsjob på Gyldensteen selv driver en specialafgrødeproduktion fra 80 hektar ved Søndersø.

Effektivt Landbrug følger året igennem udviklingen på udvalgte effektive bedrifter indenfor kvæg-, svine- og planteproduktion samt en fjerkræbedrift og en maskinstation.

Denne artikel er den første i en række på ti artikler fra godset Gyldensteen på Nordfyn.

Gyldensteen og de tilhørende gårde Christianslund, Jerstrup, Harritslev, Sandagergård samt Langø, der drives som en økologisk enhed, udgør et areal på i alt 1.981 hektar, hvoraf 1.280 hektar dyrkes. Specialproduktionerne, der udgør knapt 500 hektar, består af forskellige specialafgrøder, heraf 280 hektar med løg samt juletræer, frugtplantage, græsfrø og et mindre areal med fabriksroer. Der hører 365 hektar skov til godset, mens enge, strandarealer og veje udgør 336 hektar.

Gyldensteen ejes af hofjægermester, lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen, der overtog godset efter sin far i 1984. For den daglige drift af godset står godsforvalter Jeppe Ladefoged og forvalter Morten Ravn Kjærgaard (billedet).

Læs også