Nye muligheder for dansk landbrug med Kina i WTO

Kinas nyerhvervede medlemskab af verdenshandelsorganisationen WTO åbner gode muligheder for dansk landbrug og fødevareindustri.

- Med Kinas optagelse i WTO øges markedsmulighederne for danske varer betydeligt. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at en aktiv tilstedeværelse på markedet og en konstant dialog med de kinesiske myndigheder er afgørende for at sikre og udbygge de fremtidige muligheder i Kina, siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke.

Landbrugsraadet afholder tirsdag den 29. januar en konference om de nye markedsmuligheder i Kina blandt andet i lyset af Kinas optagelse i WTO. Fødevareminister Mariann Fischer Boel, Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, og den kinesiske ambassadør i Danmark, Wang Qiliang, taler på konferencen, som er en optakt til det erhvervsfremstød for fødevarer, landbrug og fiskeri, som finder sted i Kina fra den 14. – 20. april med fødevareminister Mariann Fischer Boel i spidsen.

Efter mere end 15 års forhandlinger har Kina opnået medlemskab af WTO. Det betyder blandt andet en væsentlig reduktion af toldsatserne, muligheder for en øget adgang til det kinesiske marked og en gradvis forenkling af reglerne for samhandel med Kina.

Udviklingen i Kina går rivende stærkt. Landet forventer en fortsat vækst på syv pct. og de udenlandske investeringer strømmer mod »Riget i Midten«.

- Dansk landbrug og fødevareindustri er stærke, når det gælder områder som fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og forarbejdning. Agroindustri og udstyr til forarbejdning hører også til styrkepositionerne, og samtidig er vore virksomheder eksportorienterede og vant til at begå sig på mange forskellige markeder. Vi ser derfor Kina som et særdeles lovende marked, men også som et marked, der kræver en indsats at opdyrke, og derfor er det et oplagt mål for et erhvervsfremstød, siger Landbrugsraadets præsident.

Læs også