Bendt Bendtsen taler om biomasse

Økonomi- og erhvervsministeren er hovedtaler ved en minikonference på Christiansborg om biomasse i energiforsyningen.

Bliver biomasseaftalen gennemført som aftalt?

Bliver biodiesel og etanol en del af landbrugets bidrag til et bedre miljø?

Ovenstående er blot et par af de aktuelle spørgsmål, som Danske Halmleverandører håber at få svar på, når organisationen fredag den 8. februar arrangerer en minikonference om landbrugets muligheder i energipolitikken.

Konferencen finder sted i Landstingssalen på Christiansborg, og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) indleder konferencen med at forklare regeringens holdning til området.

- Vi er meget spændte på at høre den nye regerings udmeldinger, siger formanden for Danske Halmleverandører, proprietær Hans Stougaard, Flemløse. Så sent som i maj 2001 konfirmerede et bredt flertal i Folketinget, at elværkerne skulle færdiggøre udbygningen af biomassefyrede kraftværker, så det samlede halmforbrug kommer op på 930.000 tons. Vi glæder os til at få konstateret, at dette fortsat står ved magt.

Det sjællandske produktions- og energihandelsselskab, Energi E2, vil fortælle om planerne for fyring med halm på Amagerværket.

- EU har åbnet for, at medlemslandene kan nedsætte afgifterne på biobrændstoffer, så mulighederne ligger åbne for, at landbruget vil kunne yde endnu et bidrag til et renere miljø gennem produktion af biobrændsler til supplement og erstatning for fossile brændsler. teknikkerne er allerede afprøvet med succes i andre lande, så nu er det alene op til regeringen, om man vil fremme dette gennem en regulering af afgifterne, fastslår Hans Stougaard.

Minikonferencen er åben for alle. Prisen for deltagelse – inklusive frokost i Folketingets restaurant (»Snapstinget«) – er 500 kroner. Tilmelding senest 1. februar til Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Marianne Mikkelsen, telefon 8740 5561.

Læs også