Anvendelse af forarbejdet husdyrgødning

Fødevareministeren er netop kommet med et initiativ omkring øgede muligheder for anvendelse af gylleseparering i form at forslag om ændring af gødningsloven.

Indholdsmæssigt sidestilles gylleforarbejdningsanlæg med biogasanlæg i forslaget.

Forslaget er at gylle afsat til »forarbejdning« kan fratrækkes i gødningsregnskabet, som det i dag er tilfældet ved leverance til biogasanlæg. Det bliver også muligt at fratrække den kvælstof der er i forarbejdet husdyrgødning, uanset hvem der modtager det - dette er næsten den væsentligste åbning i forslaget, idet det tidligere ikke var muligt at afsætte husdyrgødning til f.eks. golfbaner og flyvepladser eller andre som ikke er registreret i Plantedirektoratets register for afgiftsfritagelse.

Læs også