Nyt fængsel bryder ind i landbrug

Gårdejer Eskild Grabow Nielsen er en af de landmænd, der tvinges til at afgive jord til nyt statsfængsel ved Horsens – det kan ødelægge gårdens fremtid efter store investeringer.

Statsfængslet i Horsens er forældet, og der er truffet beslutning om at bygge et nyt, men det er et projekt, der bryder ind i landbruget. Det nye fængsel skal bruge op mod 100 hektar jord, og det er ikke et areal, der ligger parat til at overtage. Det skal findes et sted, og det kommer til at gå ud over en håndfuld landbrug på Enner Mark ved Horsens.

Gårdejer Eskild Grabow Nielsen er en af de landmænd, der bliver berørt, og det kan koste gårdens økonomi, hvis der ikke kan findes erstatningsjord i passende størrelse beliggende i nærheden af gården Ennergaard på Silkeborgvej 358 ved Horsens.

- Kriminalforsorgen skal bruge omkring 20 hektar af min jord, og det går selvfølgelig ud over mine muligheder for at komme af med gyllen. Jeg kan næppe overleve, hvis jeg ikke får jord til erstatning af det areal, der skal bruges til fængsel, siger Eskild Grabow Nielsen til Landbrug Syd.

I forbindelse med afsløringen af vinderen af arkitektkonkurrencen og dermed placeringen af fængslet deltog Eskild Grabow Nielsen, og det blev en trist dag:

- Jeg var nærmest i chok, erkender gårdejeren.

- På de tegninger, jeg hidtil havde set, var fængslet placeret så langt fra mine marker, at det ikke ville berøre mig. Derfor kom det som et chok, da jeg kunne se, at det vil tage 20 hektar af min jord, fortsætter landmanden.

Den chokerende melding kom et års tid efter, han kunne tage en ombygning og udvidelse med to malkerobotter til en samlet pris på mere end fire millioner kroner i brug, så derfor er han i dag endnu mere sårbar, hvis han må afgive jord uden at kunne få erstatningsjord.

- Det kan være svært at skaffe jorden, men jeg håber, siger Eskild Grabow Nielsen, der samtidig opfordrer Kriminalforsorgen til snarest at komme med en klar melding om, hvad der helt konkret skal ske.

I øjeblikket ved han og naboerne ikke meget – vil det lykkes at finde erstatningsjord i nærheden af gårdene? Denne uvished er noget af det værste for Eskild Grabow Nielsen, og han frygter, at der vil gå adskillige måneder, inden der kommer et konkret svar – er det muligt at skaffe denne jord?

Byggeriet af det nye fængsel til en pris på mere end 400 millioner kroner starter i 2003, og landmændene på Enner Mark frygter, at der først vil komme et svar, kort før det første spadestik tages.

- Stilstand er det samme som tilbagegang, og vi var i fuld gang med at planlægge en ombygning og investering, da der blev snakket om en placering af fængslet her i området, men indtil afsløringen anede vi ikke, det skulle gå ud over vores jord. Tegningerne viste, at det skulle et stykke herfra, så vi gik i gang med investeringen, fortæller gårdejeren.

Den gamle løsdriftsstald fra 1978 blev bygget om, så der nu er plads til 150 køer. I dag er der 125 køer i stalden. Det krævede indkøb af mælkekvote, og i januar blev to malkerobotter taget i brug, så den samlede investering lyder på mere end fire millioner kroner, som det kan blive vanskeligt at forrente, hvis han må vinke farvel til 20 hektar jord. I dag ejer han 30 hektar og har lejet omkring 30 hektar, så der er jord til 247 dyreenheder.

Hvordan gårdens fremtid vil se ud, ved han ikke, men indtil videre passer han, hustruen og en medarbejder dyrene, mens han venter på en afgørelse fra Kriminalforsorgen, der skal bygge fængslet – og han frygter at måtte vente længe.

Læs også