Sønderjysk Kvæg »kø’er« derudad

Kvægenes organisationsstruktur i Sønderjylland har slanket sig. To udvalg er fusioneret, og tilbage står det nye Sønderjysk Kvæg til at varetage producenternes interesser.

Det var det sidste møde med to formænd, da Regionsudvalget for Kvæg i Sønderjylland ved formand Hans Petersen, Rørkær ved Tønder, og Sønderjysk Fællesledelse af Kvæg ved formand Gert Karkov, Immervad ved Vojens, holdt fælles årsmøde i sidste uge. Fremover er der kun en organisation, nemlig Sønderjysk Kvæg.

Der har været tilløb til at samle kræfterne og gøre organisationsstrukturen mindre kompliceret. Det har nu udmøntet sig i den nye, simplificerede struktur, som blev endelig godkendt i denne måned. Den nye bestyrelse består af 12 personer.

- Livet som landmand i almindelighed og som kvægbruger i særdeleshed er som at køre i en rundkørsel. Vi skal hele tiden overveje at komme ud ad den rigtige vej. Det drejer sig om at få sig placeret strategisk og taktisk rigtigt. I Sønderjylland giver strukturen i vore bedrifter og udviklingen i det organisatoriske muligheden for, at Sønderjysk Kvæg »kø’er« derudad, sagde Gert Karkov med et glimt i øjet om den struktur.

Med et kig på kvotebørsen konstaterede Gert Karkov, at nogle mælkeproducenter har valgt at sige stop og give sig til at bruge deres liv på andet end køer og mælk, hvis de kan få en bestemt pris for deres kvote. Andre mælkeproducenter vælger at udvide.

- 2284 mælkeproducenter har købt cirka 90 tons i gennensnit, og dermed flytter mælkeproduktionen derhen, hvor man må formode, at den kan produceres mest konkurrencemæssigt, sagde han.

- De krav, landbruget stillede før valget, som f.eks. BSE-kompensation, holder vi fast i, pointerede han.

Hans Petersen stillede også skarpt på mejeriet Arla Foods, som vil blive fastholdt på, at det skal sørge for at holde en mælkepris, der gør, at det er attraktivt at producere mælk. Hans Petersen fremlagde resultater fra driftsregnskaber for kvægbedrifter, der viser, at de sønderjyske kvægproducenter ligger godt i forhold til landsgennemsnittet, men at økonomien alligevel skal forbedres, hvis erhvervet skal tiltrække unge mennesker.

Læs også