Hæder til pionerer

Koch’s Mindelegat tildelt på kvægårsmødet til Bent Bjerggaard Hansen og Bent Nielsen.

Som første kødkvægavler, der er har fået legatet, blev Bent Bjerggaard Hansen, Bullerup Bjerggaard, Bullerup, hædret for hans indsats for at fremme kødkvæget via sin egen avl og gennem intenst organisations arbejde.

Oprindelig havde han på slægtsgården 15 røde køer, men i 1970 blev beslutningen om at prøve kødkvægavl taget. Valget faldt på Limousineracen, og gennem årene har Bjerggård-dyrene været blandt de dominerende på skuerne på Fyn og i Herning.

- I 1992 fandt Kvægavlsforeningen Fyn ud af, at der faktisk var penge i kødkvæginsemineringer, og man ønskede at samle alle racerne på Fyn i et avlsudvalg. Som formand for dette udvalg faldt det naturlige valg på dig Bent, og dertil kom også en plads i bestyrelsen for kvægavlsforeningen. Der sad du i 5 år og var i den periode med til at præge udviklingen for kødkvæg og var i særdeleshed med til at vise, at kødkvægfolk ikke bare er »glade hobbyfolk«, men seriøse avlere, sagde formanden for Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt, Lars Iversen, inden han overrakte legatet.

Han tilføjede, at Bent Bjerggård Hansen således var medvirkende til, at kødkvæget i 1993 fik en plads i Fællesudvalget for Kvæg - en post, som han selv besad i 3 år.

Hans medvirken som vært ved helårsforsøgene fra 1974-78 gav mange erfaringer til gavn for andre kvægbrugere, dels gennem resultaterne og gennem utallige besøg i bedriften på Lundegård.

Det faglige emne var fokus på ydelse og indkøring af ny løsdriftsstald, som han var blandt de første til at etablere.

Også indenfor mekanik har Bent Nielsen, der her i sommer solgte gården, været med i front. Han startede med en transportbane til foder, og var siden ikke sen til at investere i et Mullerup skinneanlæg. Kraftfoder via transponder blev opsat i 1985, og et fuldautomatisk anlæg til vask af roer kører stadig i stalden.

På edb-siden har Bent Nielsen også været tidlig med, først med Landbrugsterminalen fra LEC og senere Dyreregistreringen.

Og da malkerobotten kom til Danmark var Bent Nielsen den fynske kvægbruger, som fik sine køer robotmalket.

- Det skete lige efter nytår 1999, hvor vi alle husker med gru, at på netop dette tidspunkt var kvægdatabasen i sort. Data herfra skulle jo lægges ind i robottens PC-er, så det måtte derfor i stedet ske manuelt, nævnte Lars Iversen ved overrækkelsen.

Han tilføjede, at Bent Nielsen også organisatorisk har været aktiv. Dels som formand for Ørbæk Andelsmejeri og som formand for Kvægbrugsudvalget på Østfyn og hermed også i Fællesudvalget.

Læs også