Kritik af Arla-konsolidering

Leverandørerne i Arla Foods er tilfredse med årets resultat. Men de er utilfredse med selskabets konsolideringspolitik. Der er brug for pengene ude på bedrifterne, siger formanden for Kontrolforeningen Fyn, Flemming Hansen, Haarby.

De fynske mælkeproducenter er i store træk tilfredse med det økonomiske resultat i Arla Foods, der er det højeste siden 1992. De 260 øre pr. kilo mælk ab ejendom og efterbetalingen på 15,5 øre er »godt nok« og »det realistisk opnåelige«, lyder meldingerne, selv om mælkeproducenterne slås med store omkostninger, der i år betyder et gennemsnitligt fald i indtjeningen på 40.000 kroner pr. bedrift.

Derimod er andelshaverne ikke tilfredse med Arla’s planer om at hente yderligere kapital til selskabets ambitiøse strategiplan ved at hæve konsolideringen til over det dobbelte. På de nyligt afholdte regionsmøder i Kontrolforeningen Fyn kritiserede formanden, Flemming Hansen, Hårby, mejeriselskabets planer:

- Arla’s ledelse melder ud, at de har brug for mere kapital til yderligere ekspansion. Dette ønskes finansieret ved en konsolidering på ikke mindre end 5 øre pr. liter mælk over en fire-årig periode. Det er et tydeligt opgør med tidligere års konsolideringspolitik på mellem 0,5 – 2,0 øre.

I sin kritik af den nye konsolideringspolitik pegede formanden ikke mindst på den aktuelle økonomiske situation i kvægbruget.

- Der er mildest taget hårdt brug for pengene ude hos primærproducenterne, hvor økonomien er anspændt. Ingen tvivl om det. Det kan ikke være rigtigt, at Arla har behov for yderligere ekspansion for at sikre en høj mælkepris. Selskabet må nu være af en sådan størrelse, at det kan klare sig ude i den store verden, sagde Flemming Hansen, der efter regionsmøderne har fået stor opbakning til sine mejeripolitiske synspunkter.

Udover konsolideringspolitikken rejste han også kritik af de personlige konti, der i det hele taget er et ømtåleligt emne.

- Kløver-folkene har fået deres fusionsgevinst. Nu må MD-leverandørerne kræve, at få deres fusionsgevinst til rådighed så hurtigt som muligt. Jeg føler, at vi leverandører mangler nogle informationer – og kontanter, bemærkede kontrolforeningens formand.

- Er pengene forsvundet ud i den blå luft? fortsatte han. Fusionsgevinsterne blev måske ikke så store som først antaget? Hvis dette er tilfældet, hvordan kan man så tro, at en yderligere ekspansion vil gavne os leverandører i form af en højere afregningspris?

Formanden sluttede på regionsmøderne, der fandt sted i Fjelsted, Ringe og Rudkøbing, det mejeripolitiske afsnit i sin beretning af med at citere, hvad han betegnede som »en yderst vidende mælkeproducent«:

- Der skulle gerne være en sådan tillid til Arla, at vi også i fremtiden kan bruge betegnelsen »vores mejeri«.

Læs også