Pas på forsikringsdækningen for småkøretøjer

Landbruget har i dag et væld af uregistrerede køretøjer. Forsikringstagerne må altid være opmærksom på dækningen af en skade, for der kan være problemer på trods af den rigtige forsikring.

»Forsikringsjunglen« er et begreb, som dukker op hos mange landmænd, når der skal tages stilling til nytegning eller ændring af bestående forsikring. Men begrebet kan blive endnu mere højaktuelt, når der skal gøres brug af forsikringen efter en skade.

Hvis der fokuseres på problemet omkring de mange forskellige typer af uindregistrerede køretøjer, så bekræfter gruppeleder ved landbrugsafdelingen på hovedkontoret i Tryg Forsikring, Ulrik Benson, at der kan være huller i forsikringsdækningen.

I dag findes der langt flere typer end tidligere. Her kan nævnes plænetraktorer, ATV’ere - de små 4-hjulstrukne minikøretøjer, minilæssere, teleskoplæssere m.v. Generelt er disse køretøjer ikke indregistrerede, så hvis de er på landevejen og forvolder en ulykke med følgeskade, så gælder det principielt for alle typerne, at der mangler dækning.

- I forsikringsbranchen er man bevidst om situationen, så der er oprettet en såkaldt pool, som administreres af Dansk Forening af Internationale Motorkøretøjsforsikring. Denne pool vil træde ind med dækning, hvis der forekommer skade på tredje person, som er forårsaget af et uindregistreret køretøj uden en ansvarsforsikring, forklarer Ulrik Benson.

Han understreger, at det kun gælder rene personskader, såvel på fører som eventuelle passagerer, og ikke de materielle, der står for egen regning. Endvidere vil der fra politiets side blive gjort bødekrav gældende, da der er foregået en ulovlig handling.

Såfremt køretøjet burde have haft tegnet en ansvarsforsikring, vil der blive gjort regres mod skadevolderen, bemærker forsikringsmanden.

Færdselslovens regler, siger Ulrik Benson og refererer til Færdselslovens § 74 m.fl.

- Vi er dog altid forpligtet til at betale erstatning jævnfør Færdselslovens § 108, stk.

1, men da vores betingelser ikke dækker ulovlig kørsel, gør vi derefter policeregres mod skadevolderen, påpeger Ulrik Benson.

De fleste landmænd vil formodentlig ikke være i tvivl om, at kørsel med egne redskaber til og fra mark ligesom kørsel i stalden, flytning af foder med videre er i orden. Men til skolen med børnene eller hos naboen for at køre med andet end landbrugsprodukter, så vil der ikke være dækning.

Disse transportopgaver kræver indregistrering med rød kant om den hvide nummerplade, og så giver det anderledes accept for vognmandslignende transporter. Men det kræver også, at forsikringsforholdet er afklaret.

Læs også