Effektive svineproducenter

På det nordvestfynske svinebrugsudvalgs årsmøde i tirsdags kunne svinebrugsrådgiver Niels Poulstrup overrække diplomer og vingaver til områdets mest effektive producenter i det forløbne år.

Effektivitetskontrollen i Nordvestfyns Svinebrugsrådgivning har i år omfattet 155 besætninger mod 150 besætninger sidste år. Det oplyste svinebrugsrådgiver Niels Poulstrup på svinebrugsudvalgets årsmøde, som fandt sted i Nordfyns Landbocenter tirsdag den 4. december.

- For soholdets vedkommende er gennemsnitsbesætningen vokset med 25 søer til 305 årssøer, berettede Niels Poulstrup. For andet år i træk er der produceret 23,0 grise pr. årsso. SPF/MS besætningerne har 0,6 grise mere pr. årsso end de konventionelle besætninger. Dækningsbidraget (DB) er for andet år i træk steget 2.000 kroner pr. so. DB var i 1999 2.163 kr. I år 2000 var DB 4.309 kr., og her i år 2001 er det 6.318 kr.

- Forskellen mellem SPF/MS og de konventionelle er nu på 417 kr. pr. årsso. Samtidig er forskellen mellem de 10 bedste besætninger og de 10 med det dårligste resultat så stor, at en gennemsnitsbesætning i den dårligste gruppe med 314 søer kunne tjene en million kroner mere pr. år ved en effektivitet som i den bedste gruppe.

- SPF/MS-grisene vokser fem gram mere om dagen end konventionelle grise, mens foderforbruget stort set er det samme. DB pr. gris er steget fra 141 kr. i 2000 til 204 kr. pr. gris i 2001, med 80 øre i udbetalt efterbetaling.

- Pr. stiplads er stigningen fra 2000 til 2001 på 246 kr. til 753 kr. DB pr. gris og stiplads ligger lidt højere for SPF/MS end for de konventionelle besætninger – med henholdsvis 6 og 14 kroner, fortsatte Niels Poulstrup, der også for slagtesvineproducenternes vedkommende kunne påvise store forskelle i de opnåede resultater. Således ville en producent i den dårligste gruppe – med 1450 stipladser i gennemsnit – kunne tjene 550.000 kroner mere ved samme effektivitet som den bedste gruppe ved samme antal stipladser.

Førstepladsen blandt producenter med søer og smågrise gik – i øvrigt ligesom sidste år - til Kim Jensen, Nr. Nærå, der med en besætning på 348 årssøer har produceret 28,1 grise pr. årsso og har haft et DB pr. årsso på 9.182 kroner. På andenpladsen kom Søren Melvej, Sdr. Højrup, med 28,0 grise pr. årsso. Nummer tre blev Carsten Flædekær, Ebberup, med 27,0 grise pr. årsso.

Blandt slagtesvineproducenterne gik førstepladsen – også ligesom sidste år – til Lars Iversen, Stensby, der med en produktion på 4.211 svin kunne opvise en gennemsnitlig daglig tilvækst på 921 gram og et foderforbrug på 2,53 FEs pr. kg tilvækst. Nummer to blev Jørgen Erik Hansen, Turup, Flemløse, med 951 gram daglig tilvækst og et foderforbrug på 2,73 FEs pr. kg tilvækst. På trediepladsen kom Flemming Dam, Ejby, med 912 gram daglig tilvækst og 2.73 FEs pr. kg tilvækst.

Læs også