Kun højeste notering hvis man overholder regelsæt

Svinekodeks skal bringe storslagteri et hestehoved foran konkurrenterne. Regelsættet til diskussion på kredsmøder i december.

Slagteriet har det seneste års tid arbejdet med regelsættet, så det dels kan tiltrædes af selskabets svine- og soandelshavere, dels kan opfylde ønskerne om, at Danish Crown med regelsættet i hånden kan komme på forkant af kundekravene på verdensmarkedet.

- Dansk svineproduktion er kendt verden over for at gå foran. Det var danske svineproducenter, der først arbejdede med at øge kødprocenten i svinene, hvilket har medvirket til vor stærke position – blandt andet på det britiske baconmarked, siger adm. direktør Kjeld Johannesen.

- Det er vigtigt, at vi i dag får fortalt vore kunder og forbrugerne om de mange kvaliteter, der er indbygget i vore produkter. Så det, vi vil med regelsættet, er at samle erhvervets nuværende stærke sider og lægge nogle få ekstra kvaliteter ind, som vi ved kan være med til at sikre, at vi kan afsætte 80-90 procent af vor produktion i en fortsat stærk konkurrence på højprismarkederne.

- I kraft af den danske lovgivning står dansk svineproduktion allerede med stærke kort på hånden både fødevaresikkerhedsmæsigt og dyreværnsmæssigt, og derudover har vi medtaget nogle punkter, som ligger i tråd med lovgivningen, men som præciserer nogle forhold yderligere, eller som er en naturlig konsekvens af den dyreværnsmæssige holdning, der er i dansk landbrug, siger Kjeld Johannesen.

Det er slagteriets mål, at alle svinestalde skal have naturligt lys, og andelshaverne skal derfor ved nybyggeri sørge for, at der bygges med vinduer.

Der stilles krav om, at andelshaverne reagerer, hvis der leveres dyr med skader. Om nødvendigt kræver Danish Crown iværksat handlingsplaner for at reducere problemerne.

Af hensyn til dyrenes velfærd stilles der krav om, at der foretages klovbeskæring af de svin og søer, der ikke ved naturligt slid får den korrekte klovpleje.

Af hensyn til erhvervets omdømme, slår Danish Crown i sin »Code of Practice« fast, at døde dyr skal anbringes i container eller overdækket, så det ikke vækker anstød hos forbipasserende.

Regelsættet er vedtaget af repræsentantskabet. I løbet af december vil det blive diskuteret på kredsmøder. Code of Practice ventes at træde i kraft til april.

Læs også