Videncentret: For få virkemidler i bekendtgørelse

Der er tænkt for snævert og uambitiøst i arbejdet med gødningsbekendtgørelsen, mener man hos Videncentret for Landbrug

Årets gødningsbekendtgørelse er torsdag blevet offentliggjort, og bekendtgørelsen får ikke mange positive ord med på vejen fra Videncentret for Landbrug (VFL).

Her mener man, at der er tænkt for snævert og uambitiøst i udformningen af bekendtgørelsen.

Hos VFL peger man på, at bekendtgørelsen som noget nyt indeholder for at bruge tidlig såning af vinterhvede, som alternativ til efterafgrøder. Dog med en omregningsfaktor, som betyder, at der skal fem hektar tidligt sået vinterhvede til en hektar med efterafgrøder.

- Vi har argumenteret for, at flere kornafgrøder end blot vinterhvede, ved tidlig såning, burde kunne bruges til tidlig såning som alternativ til efterafgrøder. Samtidig vurderer vi, at omregningsfaktoren ikke er fagligt korrekt. Tidlig såning bør fagligt set veje tungere end en femtedel af efterafgrøder, siger chefkonsulent ved VFL Leif Knudsen til centrets hjemmeside og fortsætter:

- Videncentrets forsøg og analyser viser, at der fagligt set kun skal to hektar tidligt sået vintersæd til at erstatte en hektar efterafgrøder – og så er effekten af tidligt sået vintersæd endda sikrere end af efterafgrøder.

Leif Knudsen er tilfreds med, at frivillige brakarealer langs vandløb er kommet med som et virkemiddel, men bekendtgørelsen mangler ifølge ham flere alternative virkemidler, der kan give landmændene mulighed for at producere effektivt:

- Fra Videncentret har vi – udover flere muligheder for at bruge tidlig såning – peget på nedmuldning af halm og etablering af minivådområder, som virkemidler, der med fordel kunne inddrages i bekendtgørelsen.

Her kan du læse gødningsbekendtgørelsen i sin helhed.

Læs også