Præcise lugtkrav til minkfarme øger afstandskravet

På baggrund af konkrete målinger på minkfarme, er der fastsat en lugtangivelse på syv odor units pr. årstæve

I efteråret 2013 udførte AgroTech lugtmålinger på minkfarme for at muliggøre en fastsættelse af lugtemissioner. Indtil offentliggørelsen af disse lugtmålinger var der ikke fagligt grundlag for at beregne, om beskyttelsesniveauerne for lugt var overholdt for minkfarme.

Ifølge Miljøstyrelsen er der nu etableret et tilstrækkeligt fagligt grundlag til at fastsætte en geneafstande for lugt fra mink på syv odor units (OU) pr. årstæve.

Den tidligere fastsatte afstandsgrænse var 100 meter til enkelt bolig og 200 meter til bymæssig bebyggelse for minkbrug under 10.000 tæver. Over 10.000 tæver var afstandskravene hævet til henholdsvis 200 meter og 400 meter.

Mere fair behandling

- Nu får vi en mere fair behandling af den enkelte, siger seniorkonsulent Martin Nørregaard Hansen, Agrotech, der har været ansvarlig for lugtmålingerne.

- I stedet for en fast afstandsgrænse kan man nu, ved brug af en foreløbig fastlagt lugtudledning pr. årstæve, behandle minkfarmene efter de forhold, de agerer under, siger han.

Afstanden af lugtgener måles ud fra farmens centrum. Henrik Bækgaard fra Kopenhagen Fur har foretaget beregninger på produktioner af 3.000 tæver, 5.000 tæver og 10.000 tæver, og kommer som udgangspunkt frem til afstande, der er højere end den tidligere faste grænse.

Stramning på reelt grundlag

- Vi ser især for produktioner med 10.000 tæver eller derover, en stramning af reglerne, siger Martin Nørregaard Hansen.

- Her er der krav om en afstand på 242 meter til enkelt bolig og 675 meter til bymæssig bebyggelse, fortæller han.

- Men det er vores bedste bud til at beskytte naboer til minkfarme, og det er alle interesserede i, lyder det fra Henrik Bækgaard, Kopenhagen Fur.

Nye krav gælder alle

Miljøstyrelsen vurderer, at der med de nye lugtdata er tale om væsentlig ny faktuel viden, der kan være relevant for alle afgørelser. Der er derfor krav om, at både verserende sager og nye ansøgninger skal overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Martin Nørregaard Hansen er stadig involveret i undersøgelserne, da Agrotech i samarbejde med Kopenhagen Fur og Miljøstyrelsen har fortsat målingerne af lugtgener, så der senere kan fremlægges resultater udtaget over hele året, og ikke kun henover efteråret.

Læs også