Markant ja til Agrogården

De fem samarbejdende syd- og østfynske landboforeninger under Agrogården klar til fusion fra nytår.

Det skete med markante flertal alle steder. I Landboforeningen for Svendborg og Omegn stemte 37 for og kun et medlem var imod fusionen. I Ringe - i Agrogården Landboforeningen af 1992 - var der 103 ja-stemmer, 12 nej og 1 blank stemmeseddel. I Østfyns Landboforening sagde 71 fremmødte medlemmer ja, fem var imod og en aflevede en blank stemmeseddel.

Størst spænding var der forud for generalforsamlingen på Langeland, hvor en halv snes sydlangelandske medlemmer fornylig har afleveret deres medlemskort i protest mod blandt andet en for dyr rådgivning i Agrogården. Afstemningen viste dog en markant opbakning til foreningens indlemmelse i den store forening, som ialt får 1500 medlemmer. 51 medlemmer sagde ja til nedlæggelsen af den næsten 150 år gamle Langelands Landøkonomiske Forening for at overgå i det nye samarbejde. 15 stemte nej.

Også på Ærø var der opbakning til den nye fælles forening for de syd- og østfynske landboforeninger. Ved den ekstraordinære generalforsamling i Ærø Landboforening stemte ni fremmødte ja, medens et medlem var imod.

Dermed blev der totalt afleveret 271 ja-stemmer, 34 nej-stemmer og 3 blanke stemmesedler ved aftenens generalforsamlinger.

For den endelig godkendelse af den nye fælles forening skal der i fire af de fem foreninger afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af november eller begndelsen af december.

Læs også