Pres på juletræsprisen

Prisen på juletræer er under pres. De gode kvaliteter er næsten udsolgt på Fyn, men landet over er der rigeligt med juletræer af jævnere kvalitet.

Selv om der endnu er en måned til jul, er det højsæson for juletræer og klippegrønt – både for producenterne og for dem, der skal omsætte disse udprægede sæsonvarer.

Hos Skovdyrkerforeningen Fyn er vurderingen, at der er et større udbud af juletræer i Danmark end sidste år, nok en stigning i udbud på ca. 10 procent. Og for den fynske skovdyrkerforening er udbuddet hele 20 procent større end sidste år.

- Udbuddet fra medlemmerne svinger meget i kvalitet, oplyste skovrider Frands Fraas Nielsen onsdag til Landbrug Fyn. Det er tydeligt, at de medlemmer, der har foretaget topskudsforkortning med Pomoxon eller Top-stop-tang, har de bedste træer. De samme medlemmer er oftest også opmærksom på, at en kultur, der er renholdt, bundklippet og velgødsket, sælger bedst.

- Her og nu har vi næsten udsolgt i de gode kvaliteter i højder over 1,75 m, Mindre standard-træer og 3.-klasses træer bliver solgt for tiden, men der er stadig rigeligt med træer, og prisen er under pres. Vi forventer ikke, at alle får solgt deres 3.-klasses træer.

- Udbuddet af standardtræer i højden 1,25 – 1,75 m er stort. Det er typisk sprintertræer, der kommer de to første gange, hvor der hugges i kulturen. Kulturen er typisk ikke topskudsforkortet. Det er vores vurdering, at denne type træer er under prismæssigt pres, og medlemmerne kan ikke forvente, at alle træer af denne type bliver solgt. Rådet er, at træet kan efterlades i kulturen til næste år – såfremt der er plads, og at de ikke skader et godt træ. Til næste år vil de være uklassificerede, og prisen er nogenlunde den samme til næste år.

- Generelt er flere medlemmer skuffede over kvalitet og pris for træerne. Det betyder, at de minimerer omkostningerne, reducerer på renholdelse og gødskning, og topskudsforkortning kommer slet ikke på tale. Det resulterer i træer af middel-ringe kvalitet.

- I sådan en kultur kan der typisk kun hugges 3. klasses træer. Denne kvalitet er der rigeligt af i Danmark og det øvrige Europa, prisen er under stærkt pres som følge af stagnerende til vigende efterspørgsel. Medlemmer med et udbud på under et par læs af denne type træer kan på nuværende tidspunkt ikke forvente, at træerne bliver solgt.

- Nordmansgranklip har hele sæsonen været under prispres. Vi har holdt fast i en pris, som ligger på niveau med sidste år. Men det er vores indtryk, at få større producenter sælger til en pris, som ligger betænkeligt tæt på klippeomkostningen.

- Aktuelt er vi næsten færdige med nobilisklippegrønt, men der mangler stadig noget nordmansgranklip. Der er dog stadig afsætning og der kører noget afsted hver uge - men erfaringen er at det kan lukke fra dag til dag.

Læs også