Agromek starter mandag - åbner tirsdag

(LANDBRUG FYN) Mange nyheder i et stort og bredt dækkende sortiment af maskiner, produktionsmidler og aktuel viden til landbruget kendetegner Agromek, der er den største årlige landbrugsmaskinudstilling i Nordeuropa.

Agromek holdes hvert år i januar i Messecenter Herning. Dette års Agromek, den 29. i rækken, er åben fra tirsdag den 21. januar til og med på lørdag – hver dag fra klokken 9.00 til klokken 17.00.

Men mandag klokken 9.00 - 16.00 er der VIP-dag for inviterede maskinhandlere, rådgivere, pressefolk og udenlandske gæster.

En særlig indbudt snæver lille kreds af landmænd skal endvidere bruge mandagen til, blandt de stjernenyheder, Agromek’s nyhedsudvalg har godkendt, at finde en kandidat til Agromek-prisen.

Den officielle åbning af Agromek tirsdag kl. 12.30 foretages i år af miljøminister Hans Chr. Schmidt. I forbindelse med åbningen afsløres årets modtagere af Agromekprisen i flere kategorier. Ved samme lejlighed hædres en udstiller også med den nystiftede miljøpris, som ikke tidligere er uddelt.

Der er 576 udstillere på Agromek 2003. 39 af udstillerne er udenlandske firmaer - fra 10 forskellige lande. Mindst 793 udenlandske producenter af maskiner og produktionsmidler fra 34 forskellige lande er repræsenteret på Agromek 2003 via datterselskaber, agenter eller forhandlere.

Mindst 1.369 virksomheder eller organisationer er således repræsenteret på Agromek 2003.

Der bliver vist mindst 2.131 varemærker på Agromek 2003. Heraf er 983 udenlandske fra 38 forskellige lande, mens resten er danske.

Agromek dækker fuldt ud de 85.000 kvadratmeter, der er til rådighed i de 14 opvarmede haller i Messecenter Herning.

Dertil kommer hal Q på 3.500 kvadratmeter, som udelukkende benyttes til præsentation af kvæg.

Tre-stjernede Agromeknyheder bliver forsynet med en serviceoplysning, der fortæller, om nyheden er ny i Europa eller blot i Danmark. 21 af de tre-stjernede er nye i Europa og 5 er blot nye i Danmark.

Godkendte nyheder er beskrevet i nyhedslisten, og de kan udstilles med det officielle nyhedsskilt.

Tre Agromekpriser vil i morgen tirsdag blive tildelt de tre nyheder til markbrug, kvægbrug og svineproduktion, der skønnes at kunne få størst betydning for den enkelte landmand eller landbruget som helhed. Samtidig præmieres de tre bedste stande på udstillingen.

Avlsorganisationer orienterer om racer og avlsspørgsmål i dansk kvægbrug. Rådgivningstjenesten sætter fokus på, at celletal i mælk skal være under 200.000.

Hal Q benyttes tirsdag desuden til et vinterdyrskue med deltagelse af 59 RDM-køer,

Og onsdag holder SDM auktion over avlsdyr.

På fredag-lørdag dukker 240 stykker kødkvæg op fra hele landet for at deltage i det årlige vinterskue. Her deltager repræsentanter for ti forskellige kødracer.

Resultater fra afprøvninger af tekniske løsninger til reduktion af ammoniakfordampning og lugt bliver præsenteret af eksperter fra Landsudvalget for Svin. Landsudvalget har lavet mange analyser og beregninger over omkostninger ved gyllebehandling. Resultaterne af disse analyser bliver præsenteret, og beregninger på, hvad alternativ gyllebehandling koster, kan fås på standen.

Aktuelt nyt om staldindretning og lovgivning kan fås hos en af Landsudvalgets staldeksperter, ligesom Landsudvalgets årsberetning vil blive uddelt til interesserede. Årsberetningen fås på dansk og engelsk. Den rummer den nyeste viden om stalde, foder og sundhed m.m.

Gylleseparation er tema for den faglige udstilling, der arrangeres i samarbejde mellem Landbrugets Rådgivningscenter og Agromek.

Udstillerlisten på www.agromek.dk er blandt andet portal til hjemmesider for 484 af udstillerne på Agromek 2003. Agromeks hjemmeside rummer desuden produktguiden, der viser vej til alle udstillere for hver af de 458 maskin- og produkttyper, der indgår i guiden.

Produktguiden er også basis for fem »edb-guider«, hvor enhver besøgende kan få udskrevet sin egen målrettede guide til lige netop de produkter og fabrikater, som den pågældende ønsker at se og sammenligne på udstillingen.

Udstillingens katalog rummer tekst om hver udstiller samt produktguide, varemærkefortegnelse og en fortegnelse over firmaer, der er repræsenterede på udstillingen.

Læs også