Pas på – enzymer kan misbruges

(Effektivt Landbrug) Er enzymer i svinefoder fup eller fakta? Mest fup, når mange foderstoffirmaer hæver energiniveauet med op til 6 Fesv. pr. 100 kg foder. Vær opmærksom på problemstillingen, når du sammenligner foder. Enzymer tilsat svinefoder har vist varierende resultater. En undtagelse er fytase, der i alle forsøg har vist øget fordøjelighed af fosfor. Fytase er derfor ikke med i nedenstående betragtninger.

Da det er en teoretisk beregnet størrelse, er det ikke det energiniveau, som kontrolleres af plantedirektoratet. Finder grisene så de teoretisk beregnede foderenheder?

Med en notering i skrivende stund på 7,20 kr. pr. kg, er der i hvert fald ikke råd til at betale for noget, man ikke får. Omvendt er det selvfølgelig godt med nogle billigere foderenheder, hvis resultatet på bundlinien dermed også bliver bedre.

Man kan også spørge, om der er sket noget banebrydende det sidste års tid, siden så mange blandinger pludselig skal indeholde enzymer?

I marts 2002 sendte Landsudvalget for Svin en 32 sider lang rapport, der konkluderer, at enzymer tilsat svinefoder har vist varierende resultater på tilvækst, foderoptagelse, foderudnyttelse og fordøjelighed.

Generelt konkluderes, at enzymer tilsat svinefoder ikke er anbefalelsesværdige, da forsøgene langt fra har vist entydige resultater. I maj 2002 viser et forsøg, at tilsætningen af Porzyme 9300 øger produktionsværdien. Landsudvalget for Svin konkluderer herefter, at der

Umiddelbart ser det ud til, at enzymerne har størst effekt, når de tilsættes traditionelt gode blandinger. Mulige årsager til de varierende resultater er manglende viden om håndteringen, tilsætningen og sammensætningen af enzymer.

De varierer igen afhængig af grisens alder, og dertil kommer generel biologisk variation. Muligheder for at tillægge et enzym en forkert værdi er mange, og derfor misbruger flere foderfirmaer formentlig også enzymerne til fordel for at få en foderhandel i hus.

Læs også