Øget diegivningstid gik ud over effektiviteten

OPTIMERING: - Det ville da være mere mærkelig, hvis vi slet ikke røg ind i problemer ved så stor en udvidelse og ombygning, siger Peder Holm, Fårvang, og tilføjer: - Det skal vi nok få styr på, når vi får lidt ro på hverdagen og ikke skal tage stilling til en masse andre ting samtidig.

Træerne vokser ikke ind i himlen, og en tydelig ærgerlig driftsleder Nikolaj Stidsen hos Karen og Peder Holm i Fårvang er ikke tilfreds med effektivitetskontrollen for det seneste kvartal.

- For at komme op på vægten, måtte vi holde smågrisene hos søerne længere tid end normalt, før de kunne flyttes over i klimastalden. Det har øget diegivningstiden til 36 dage, siger Nikolai Stidsen, der hurtigt får et astronomisk tal ud af at gange de tabte dage i farestien med de mange søer.

Sobesætningen er udvidet fra 200 til 580 dyr.

- Det ville da være mere mærkelig, hvis vi slet ikke røg ind i problemer ved så stor en udvidelse og ombygning, beroliger Nikolaj’s arbejdsgiver Peder Holm.

- Det skal vi nok få styr på, når vi får lidt ro på hverdagen og ikke skal tage stilling til en masse andre ting samtidig.

- Det synes at redde os fra problemet, vurderer hun.

Sammen med sin kæreste, Thomas, har Susanne brugt en del weekender på at installere vanding i staldene. Dermed har de to unge mennesker allerede nu sat deres fingeraftryk i de stalde, der på et tidspunkt ud i fremtiden skal danne rammen om deres liv som svineproducenter.

- Med plastrør er det let nok at arbejde med, fastslår Susanne, der har haft meget glæde af at være med i et nærværende og praktisk projekt derhjemme, mens hun boksede med teorien på landbrugsskolen.

- Der var formentlig ikke tale om decideret lammelse. De kunne nemlig godt mærke, når man prikkede til dem, men de magtede simpelt hen ikke at løfte bagkroppen fra gulvet, forklarer han.

- Der var tale om ældre fem og seks lægs søer, og jeg kunne ikke observere tegn på trykninger. Hvis andre har oplevet noget lignende, er jeg interesseret i at høre om det.

- Kun placeringen af smågrisenes drikkekopper har været uheldig i flere af stierne. Der, hvor drikkekoppen er placeret blot én til to centimeter over gulvet, bliver den for let snavset til.

- Vi får dem derfor hævet et par centimeter. Det er vistnok en generel anbefaling, som Jyden Bur nu går ud med, mener Nikolaj Stidsen.

- Det er tydeligt, at en gammel arrig so kan påvirke de øvrige søers lyst til at opholde sig udenfor æde/hvileboksene. Omvendt er det tydeligt, at når der i flokken af gylte ikke er etableret en markant rangorden, kan de sagtens finde sammen og lægge sig i en stor flok, bemærker Peder Holm.

- Ved det sidste besøg fra Den rullende Afprøvning, blev vi opmærksomme på, at søerne ligefrem opsøgte solstriben fra tagvinduerne. Det har ikke været tilsigtet, men præcis i hvileperioden midt på dagen rammer solstriben fra de store lysplader i kippen netop søernes redekasser bag æde/hvileboksene.

- Det ser ud til, søerne godt kan lide at opholde sig i solsstriben. Men om det betyder noget for deres adfærd i øvrigt, må vi nok hellere lade Den rullende Afprøvning konkludere, siger Peder Holm.

Læs også