Eventyr og slid

De sønderjyske landmænd synes at være levende interesseret i, hvordan det er for danske landmænd at drive landbrug i fremmede lande.

Ikke færre end 125 var mødt op på Vestslesvigs Landbrugscenter i Løgumkloster for at høre to danskere fortælle om deres landbrug i henholdsvis New Zealand og Polen. Det var et arrangement, som Tønderegnens Landboungdom og Sønderjysk Landboforening stod for i fællesskab.

Den 28-årige Sofus Hahn, Birkelev ved Skærbæk, indledte med et indlæg om sine oplevelser som Sharemilker i New Zealand med 750 køer og 360 ha. Han fortalte om, hvordan det går med at drive landbrug uden støtte, og hvordan man i New Zealand indretter mælkeproduktionen efter græssets vækstperiode. Sofus Hahn dyrker kun 15 ha majs og 12 ha græs til ensilage – ellers er græsset sammen med kraftfoder det eneste foder, der bruges.

Martin Clausen, Rejsby ved Skærbæk, 26 år, forklarede, hvorfor han havde etableret sig i Gryfino, ved byen Stetin i Polen, 600 km fra Danmark - og cirka 35 kilometer fra grænsen til Tyskland.

Landbrugsejendommen var ved etableringen på 620 ha, men er allerede nu er oppe på 787 ha. Martin Clausen driver ejendommen med reduceret jordbehandling, og arealerne er tilsået med majs, vinterbrødhvede og raps.

Begge de unge landmænd var enige om, at lysten til at drive landbrug har fået dem til at etablere sig i henholdsvis New Zealand og Polen, men man skal ikke tro, at det kun er eventyr. Der skal meget hårdt arbejde til, og der er hele tiden nye udfordringer.

Læs også