Sølvmedalje for 40 år

Værdsat medarbejder ved Agrogården Sydfyn blev ved sit 40 års jubilæum hædret med sølvmedalje for lang og tro tjeneste.

»De’t 40 år i dag. En helt utrolig sag. Fra Korsgade til Sørup og så Ryttervej til sidst. Forandringer dem tager du i stiv arm, det er vist.«

En sang på den fynske »nationalmelodi«, Fo’ ajle di små blomster…, med ovenstående omkvæd, forfattet af centerleder Anne Sloth og sunget af omkring 50 fremmødte kolleger og gæster, var blot en lille del af den hjertelige hyldest, som ved et arrangement mandag den 2. juli i Agrogården Sydfyn’s mødelokale på Ryttervej 4 i Svendborg strømmede bogholder Lis Hansen i møde.

Arrangementet markerede Lis Hansens 40 års jubilæum og dannede samtidig en festlig ramme om, at hun fik tildelt Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste.

Medaljen blev overrakt af Landhusholdningsselskabets direktør, Hans P. Dam, som understregede, at sølvmedaljer for lang og tro tjeneste kun uddeles til personer, der har ydet en værdifuld indsats gennem mindst 25 år - en betingelse som Lis Hansen tilfulde opfylder.

- Du har set stort på tidens trend, hvor man taler om, at det er nødvendigt at skifte job ind imellem for at forny sig. Du har derimod forstået at forny dig i jobbet til gavn og glæde for både dig selv og din arbejdsgiver - landboforeningen. Når man, som tilfældet er med landbrugsrådgivningen, har været igennem flere omskiftelige år med fusioner m.v., så er det overordentlig betydningsfuldt at have trofaste, loyale medarbejdere, der tager ændringerne som en udfordring.

- Du modager altså ikke alene denne hædersbevisning, fordi du har været 40 år samme sted, men nok så meget for den måde du har forvaltet den daglige indsats på i disse mange år, fremhævede Landhusholdningsselskabets direktør, som udover sølvmedaljen tillige overrakte Lis Hansen et eksemplar af bogen »For fædrelandets bedre flor«.

Lis Hansen, der i dag bor i Ollerup, kom i lære som kontorelev 1. juli 1961 hos Landboforeningen for Svendborg og Omegn, der dengang havde til huse i Korsgade i Svendborg .

Gennem årene har hun varetaget mange opgaver og aktiviteter. Blandt andet stod hun for administrationen af sukkerroeeksporten, som i flere år fandt sted fra det sydfynske område til sukkerfabrikker i Finland og Tyskland.

De seneste mange år har landbocentret - i dag Agrogården Sydfyn - på Ryttervej i Svendborg dannet rammen om Lis Hansens daglige arbejde, som primært omfatter bogholderi, medlemsadministration og debitorstyring.

Læs også