Kritikken hjalp

TRAVLHED: Ekstra mandskab til amternes behandling af VVM-sager førte til mange godkendelser op til sommerferien. Entreprenører og inventarproducenter har travlt.

Lige før sommerferien blev en stor mængde VVM-sager afsluttet, og lige nu strømmer det ind med ordrer, der skal effektueres hos leverandører af blandt andet staldinventar.

- Det har hjulpet gevaldigt, og vi glæder os over, at man hos myndighederne har taget vores kritik af de lange sagsbehandlingstider for VVM-godkendelser alvorligt, siger formanden for Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, direktør Henning Nørgaard, Maskinfabrikken Jyden Bur A/S.

- Det er vores indtryk, at flere amter har sat ekstra folk på opgaven for at få sagerne hurtigt igennem. Ligeledes har den drejebog, som Landbrugets Rådgivningscenter har udviklet til sikring af en grundig, ensartet og dækkende dokumentation til ansøgningerne haft sin positive virkning, siger han.

- Det er mit indtryk, at alle er godt med, og vi kan klare leverancerne til tiden trods den store ophobning af godkendelser, der blev færdige op til sommerferien, siger Henning Nørgaard.

- Problemet vil jo altid opstå, hvis de fleste af årets staldbyggerierne ender med at skulle færdiggøres i samme kvartal. Så kan det være svært for både os og entreprenørerne at disponere produktionen.

- Lige nu ser det ud til, at de fleste amter kan klare sagsbehandlingen i løbet af fire til seks uger, og det kan vi godt leve med, slutter en tilfreds formand for landbrugsmaskinfabrikanterne.

Læs også