Tidligt høstet grønært som dæksæd giver godt græsudlæg

HELT ÅBEN CRIMPER: På Bornholm skårlægges grønært med crimperen helt åben, så der opnås en let stængelbrydende effekt.

Ikke mindre end 5.900 foderenheder pr. hektar blev det til, da Steen Jensen, Langemose ved Østermarie på Bornholm, sidste år sprang ud i det og forsøgte sig med grønært (ærter i renbestand med græsudlæg) til ensilering.

- Og køerne æder den ensilerede grønært som slik, fortæller den bornholmske mælkeproducent begejstret. Han har cirka 90 SDM årskøer.

- Når jeg valgte at forsøge mig med grønært, var det egentlig først og fremmest for at få det nye græsmarksudlæg tidligere i gang. I et normalt år kan grønært nemlig høstes allerede i den første del af juli måned i modsætning til helsæd, der jo normalt skal stå til hen omkring den 1. august. Min filosofi er, at jeg hellere vil have en god græsmark i de næste fire år end en dårlig for at få det højest mulige udbytte i dækafgrøden det første år, forklarer Steen Jensen, der i år har fem til seks hektar grønært med græsudlæg. Når grønærten er bjærget, vander han udlægget med 40 millimeter.

Den grønne ærteafgrøde skårlægges med en skiveskårlægger med crimperen helt åben, så der opnås en let stængelbrydende effekt. Sidste år lå afgrøden på skår i to døgn for at undgå saftafløb. I år vil han forsøge at have den liggende i tre døgn for at få vandprocenten længere ned. Efter tørringen på skår presses afgrøden, hvorefter ballerne wrappes to og to ovenpå hinanden, for at lette udfodringen.

Sidste år skulle der kun 1,14 kilo tørstof til en foderenhed, og fordøjeligheden var meget flot. Ensilagen indeholdt omkring 180 gram fordøjelig råprotein pr. foderenhed. Mælkeydelsen har ikke ændret sig som følge af fodringen med grønært. Derimod steg fedtprocenten med 0,25 procent, men det hænger ifølge Steen Jensen måske også sammen med, at han bruger et gærprodukt til køerne.

Husdyrbrugskonsulent Lone Eriksen fra Bornholmske Husmandsforeninger kommer både hos Steen Jensen og andre kvægbrugere, der dyrker grønært.

- Grønært-ensilagen var sidste år af en god kvalitet, og desuden er den jo meget proteinrig. Da afgrøden høstes tidligt i vækstsæsonen, efterlader den antageligt en del kvælstof til den efterfølgende græsafgrøde. Ensilagen går desuden fint sammen med en række andre fodermidler, siger hun.

Ifølge landsforsøgene reduceres ærteafgrødens højde i løbet af juli måned. Her henledes opmærksomheden på, at afgrødehøjden har stor indflydelse på høstomkostningerne. - Udsættes høsttidspunktet af en eller anden grund helt til den 31. juli, så afgrøden er nede på 50 centimeter, bliver høsten meget vanskelig og omkostningskrævende, hedder det.

Endelig peges der på, at tidlig høst af grønært også er en fordel i relation til bladbrandbiller. Forklaringen er, at det giver mulighed for, at kløverbladene kan udvikle sig. Så kan de bedre modstå kraftige angreb af disse biller, som ofte begynder at komme frem af jorden sidst i juli og fuldstændig kan ødelægge udlæg med svagt udviklede kløverplanter.

Læs også