Kampen mod CVM kan effektiveres

Forskere hos Danmarks JordbrugsForskning har identificeret et sygdomsfremkaldende gen, der har kostet Holstein Friesian racen dyrt.

Kampen mod den arvelige defekt Complex Vertebral Malformation (CVM), som har kostet masser af Holstein Friesian kalve med en række karakteristiske misdannelser livet, kan nu effektiveres.

Baggrunden er, at det er lykkedes forskere ved Danmarks JordbrugsForskning under ledelse af forskningsleder Christian Bendixen, i samarbejde med lektor Jørgen Steen Agerholm, Landbohøjskolen, at identificere det gen, som medfører den ubehagelige sygdom.

Ifølge seniorforsker Vivi Hunnicke Nielsen, Forskningscenter Foulum, betyder identifikationen af CVM-genet, at det nu med stor sikkerhed er muligt at teste alle dyr, uanset afstamning, for CVM.

- Fundet af det skæbnesvangre gen betyder nemlig også, at det ikke - som hidtil - er nødvendigt at have DNA-materiale fra begge forældredyr til rådighed for at gennemføre testen. Den forventes i løbet af kort tid at blive taget i brug på laboratorier over hele verden, oplyser hun.

De fleste CVM-kalve aborteres eller fødes for tidligt og er som oftest dødfødte. Da begge forældre skal være bærere af sygdommen for at give syge kalve, har man siden oktober sidste år ikke anvendt tyre, der er testet CVM-positive, i det danske avlsprogram. Det betyder reduceret kalvedødelighed og bedre avlsmateriale til såvel danske som udenlandske kvægbrugere. Hvis kun et af forældredyrene er bærer af sygdommen, bliver halvdelen af afkommet bærere.

Det var først sidste efterår, at sygdommen blev beskrevet efter, at et stort antal kalve med ens symptomer var blevet registreret gennem sundhedsprogrammet for undersøgelse, registrering og begrænsning af arvelige sygdomme. CVM kan føres tilbage til den amerikanske elitetyr Carlin-M Ivanhoe Bell, der blev anvendt over hele verden tilbage i 1970’erne.

Analyser af data fra et antal besætninger har blandt andet vist, at frugtbarheden hos SDM - Dansk Holstein i høj grad bliver påvirket af kalvefostrets CVM-status. Desuden påvirker CVM køernes kælvningsinterval og udsætning, oplyser Landskontoret for Kvæg.

Læs også