Stor vestfynsk avlsbesætning aflivet

Myndighederne og det veterinære system burde informere bedre over for landmænd, der skal have deres besætning aflivet på grund af BSE, mener ejerne af den store jerseybesætning i Udby, som blev aflivet i weekenden.

I den forløbne weekend blev den kendte Jersey avlsbesætning hos I/S Illum-Kjær i Udby på Vestfyn aflivet og de næsten 500 dyr (227 malkekøer og knap 270 ungkreaturer og kalve) kørt til forbrænding på destruktionsanstalten DAKA i Randers.

Dermed kulminerede det mareridt, som de tre første uger af september har været for familierne bag I/S Illum-Kjær, nemlig dels Maja og Hans Kjær, Viby Ellegaard, og dels Karen og Peter Illum Andersen og deres søn, Torben Illum Andersen, der i fællesskab ejer I/S Gammelgaard, Udby.

I begge familier er der en ca. 75 år gammel tradition for jerseyavl, og for to et halvt år siden besluttede de at gå sammen i et I/S for at få gavn af stordriftsfordele som blandt andet bedre mulighed for at styre og koordinere de forskellige arbejdsprocesser.

I den forbindelse byggede I/S Gammelgaard en ny dybstrøelsesstald, som I/S Illum-Kjær lejer til køerne. I/S Illum-Kjær ejer alle dyr og maskiner. Selskabet lejer jord og bygninger fra de respektive ejere og står i øvrigt for driften af både mark og husdyrhold.

- Koen blev aflivet på grund af mistanke om en hofteskade, fortæller Peter Andersen. Koen var begyndt at gå dårligt, og da det ikke blev bedre, var vi enige om at lade den aflive. Den ville formentlig ikke blive til noget alligevel.

- Tirsdag aften, den 4. september, fik vi at vide, at der var mistanke om BSE, supplerer Torben Andersen. Mistanken var stor, idet det senere viste sig, at der udover gangbesværet også var forandringer i hjernen.

- Den første besked var den værste, påpeger Hans Kjær. Den kom fuldstændig som et chok, mens vi var mere forberedt på den endelige besked. Det lille håb, der kunne være, svandt mere og mere, efterhånden som dagene gik. Samtidig var der allerede gang i planlægningen af, hvad der skulle ske, hvis den sidste prøve viste sig at være positiv, hvilket veterinærerne var næsten 100 procent sikre på.

- Veterinærerne var heller ikke gearet til at tackle situationen professionelt med hensyn til den information, vi fik omkring deres planlægning af hele forløbet.

- Dagen efter, at vi havde fået den endelige besked, kom veterinærchefen for Fyn på besøg. Tre dage efter om en dyrlæge for at se på forholdene. Et par dage senere kom tre dyrlæger for at se, hvordan det skulle foregå, når dyrene skulle aflives. Og bagefter kom der folk fra DAKA for at planlægge transporten af dyrene til forbrænding i Randers.

- Hver gang måtte vi det hele igennem og fik rippet op i alle de forskellige ting. Det var absolut ikke rart, og det må myndighederne lære at tackle noget bedre.

- Der bør i hvert fald laves en bedre information. Også for at afdramatisere tingene. Det hele ser jo meget mere sort og uoverskueligt ud, når man ikke får tilstrækkelig information, siger Peter Andersen. Han fremhæver, at den fynske jerseykonsulent, Peter G. Larson, har været god til at informere om de ting, der skulle ske. Han var på Bornholm, da BSE-mistanken opstod, men så snart han kom hjem, fik vi en god information. Og både Peter Larson og kvægbrugskonsulent Per Einshøj fra Landbrugsrådgivningen NordVestfyn har været en stor støtte i den svære tid.

- Der ud over kunne det måske være en god ide, som dyrlæge Niels Majdal i Ringe har foreslået, at en landmand, der har oplevet at få sin besætning aflivet – og er kommet over det – kan tage ud til dem, der får konstateret BSE, og fortælle om både de praktiske og de følelsesmæssige ting i den forbindelse.

Men udover at have en høj ydelse var begge de to besætninger, som for to år siden blev samlet til én, også særdeles kendt inden for avlen. Alene i de sidste to år er der solgt 33 avlsdyr til danske besætninger og eksporteret 14 til fem forskellige lande uden for Danmark.

Så selv om det ser ud til, at de fire, som hidtil har fået deres besætninger aflivet på grund af BSE, har fået erstatninger, der gør, at de ikke har lidt økonomiske tab, så kan det blive svært at få erstattet – endsige genskabt – den nu aflivede besætning i Udby.

Inden der overhovedet kan blive tale om at begynde at sætte dyr ind igen, skal staldene – både kostalden og stalden på Viby Ellegaard, hvor kvierne har været - først renses, vaskes og desinficeres. Derefter skal staldene stå tomme i en måned, før der må komme dyr i dem igen.

- Det har været en streng tid at komme igennem, understreger de tre vestfynske landmænd. Men samtidig med, at det har været hårdt, så har vi været glade for den medfølelse, som mange har givet udtryk for over for os. Ud over den store støtte, vi som nævnt har fået af vore konsulenter, er vi er utroligt glade for, at så mange har tænkt på os.

Læs også