Fyring med spiret korn

Korn kan være konkurrencedygtigt over for træpiller til fyringsbrug, påpeger energikonsulent.

Som nævnt andet sted i Landbrug Fyn har Energistyrelsen besluttet at dispensere fra reglerne, så det bliver muligt at afbrænde spiret korn i fjernvarme- og kraftvarmeværker.

I den forbindelse gør energi- og maskinkonsulent Holger Broegård Nielsen fra Bygningskontoret for Sydjylland og Fyn i Vejle opmærksom på, at det fortsat er fuldt lovligt at afbrænde korn i private fyringsanlæg.

- Træpiller er på det seneste steget en del i pris, og derfor er korn konkurrencedygtigt som brændsel i forhold til træpiller, påpeger Holger Broegård. Derfor kan det være en god ide, hvis man har korn, som endnu ikke er blevet høstet, at man ser tiden lidt an og prøver, om ikke det kan blive så tørt, at det kan høstes med mejetærskeren. I stedet for at snitte og nedpløje det uhøstede korn.

- I virkeligheden er kornet bedre som brændsel, jo ringere det er, fortsætter konsulenten. Det er lettere at få til at brænde, når det har været vådt og er begyndt at spire. Dog er det vigtigt at vurdere, om der er så lange spirer, at der ikke er noget kerne tilbage. I så fald er brændværdien minimal.

- Rundt omkring hører vi, at opkøbere køber det spirede korn til 30 kroner pr. tønde – med henblik på at sælge det videre til et eller andet formål. Men, understreger Holger Broegård, så kan man lige så godt selv få det tørret og så sælge det, man ikke selv kan bruge som brændsel, privat og lokalt.

- Vi har i den seneste tid fået en del henvendelser om tørring af spiret korn, fortæller salgsleder Henning Poulsen, Carl Rasmussen & Hempler A/S, Gamby. Vi afviser det ikke 100 procent, men vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det overhovedet er muligt at tørre det våde, spirede korn ned. I alle tilfælde skal folk først komme med en prøve, så vi kan se, om det kan lade sig gøre, eller om det er bedre at pløje afgrøden ned.

- Når vi får kornet ind, tager vi våd vægt og en vandprøve af hvert parti, så vi kender vandprocent og tørstofprocent, oplyser Alfax’ direktør, Carsten Vesthammer. Vi samler sammen i portioner for at kunne gøre det til den rigtige pris. Derpå bliver kornet tørret, formalet og presset i piller med et vandindhold på kun fem procent. Det vil sige, at man får tørstoffet tilbage. Prisen er 40 øre pr. kg piller.

- For tiden deler vi kornet op i to typer. Dels vådt og muggent korn og dels korn der bare er vådt. Det vil sige, at hvis folk har leveret noget korn, der bare er vådt men i øvrigt af god kvalitet, så skal de ikke være bange for at få noget igen af en ringere kvalitet.

- Skovene ligger stadig med masser af træ efter decemberorkanen for snart to år siden. Eventuelt kan man lave flis af tre-meter træ, som der ligger meget af. Det vil prismæssigt absolut være konkurrencedygtigt i forhold til træpiller. Men det skal være en finsnittet flis. Ellers er det ikke alle træpillefyr, der kan klare opgaven.

- Ved samme vandprocent har flis nogenlunde samme brændværdi som træpiller af bedste kvalitet. Og sammenlignet med træpiller af dårlig kvalitet, kan flis sagtens klare sig, selv om vandprocenten skulle være lidt højere. I øvrigt, slutter Holger Broegård, ligger der stadig masser af sanketræ i skovene, som kan bruges til at fyre med – enten i traditionelle brændefyr eller som flis.

Læs også