Halmkontrakter skal opfyldes

- Nogle værker kan håndtere halm med en lidt højere vandprocent end andre. Fra Sjælland hører vi, at man har været fleksibel og hævet den øvre grænse for vandprocenten i halmen til 20 procent, før man afviser at modtage det, fortæller halmleverandørernes formand.

- Hvis vi som halmleverandører skal bevare vores troværdighed overfor de kraft- og varmeværker, vi leverer halm til, må vi hver især gøre alt for at levere de mængder, vi er kontraktligt forpligtet til.

Det understreger formanden for Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, Glamsbjerg på Fyn.

- Jeg ved godt, det kan være fristende at spekulere i den mangelsituation, der kan opstå forskellige steder i landet. Men vi må kraftigt advare den enkelte halmleverandør mod at reducere sin kontraktlige mængde til kraftværket for derefter at sælge halm til anden side for måske den dobbelte pris frem for de 38 øre pr. kilo, man får hos kraftværket. Man må jo huske på, at den kontraktlige aftale betyder, at halmen allerede er solgt. Og det går altså ikke at sælge halmen to gange, pointerer halmformanden.

- Derfor står hele vores troværdighed på spil, hvis nogle ikke opfylder kontrakten for halmleverancen, og det samtidigt kommer frem eller på nogen måde kan dokumenteres, at man alligevel har solgt halm til anden side, siger halmformanden.

- I den kommende tid skal vi have en seriøs snak med elværkerne, og så dykker vi ned i de konkrete problemstillinger de enkelte steder. Værkerne er ikke ens, og der er forskel på, hvordan de rent teknisk er indrettet og magter at modtage halm med højere vandprocenter end det basisindhold på 15 procent, der er udgangspunktet.

- Nogle værker kan håndtere halm med en lidt højere vandprocent end andre. Fra Sjælland hører vi, at man har været fleksibel og hævet den øvre grænse for vandprocenten i halmen til 20 procent, før man afviser at modtage det.

(4)

- Når der netop helt ekstraordinært i år gives tilladelse til at afbrænde korn i kraftværker, begrundes det med, at der for det uhøstede og spirede korns vedkommende ikke mere er tale om foder eller menneskeføde, fortæller Hans Stougaard efter mødet i Energistyrelsen.

- Under mødet kontaktede Ib Larsen Fødevareministeriet, hvor man straks indså nødvendigheden af at give en dispensation fra den regel, der ellers kun tillader kornafbrænding i små private fyringsanlæg.

- Jeg vil gerne rose Energistyrelsens og Fødevareministeriets folk for at handle hurtigt på et opstået problem. Oftest kritiserer vi jo bureaukraterne i København, men det var der bestemt ikke grund til her, siger halmleverandørernes formand.

- Det kræver mindst en uges tørt og godt vejr, hvis uhøstet korn skal skårlægges og presses i halmballer. Og bedst ville det naturligvis være, hvis alt det grønne var nedvisnet med en Roundup-sprøjtning. Men når vi haft en måned med konstant regnvejr kan vi jo håbe på, at det også er muligt at få en måned med tørt vejr, drømmer Hans Stougaard.

- Under alle omstændigheder vil halmballer med både kerner og strå nok være mindre lagerstabile end det tørre halm fra den gode høstperiode, der allerede står på lager. Derfor har vi i halmleverandørforeningen besluttet, at vi vil være åbne for at give plads i leveringsplanerne for leverancer af utærsket halm og korn, som så kan blive anvendt først.

Der er endnu ikke taget stilling til halmværkernes afregning af utærsket korn, hvis det kommer på tale at afbrænde det. Det problem skal nok blive løst, mener Halmleverandørernes formand Hans Stougaard.

Læs også