Svineformand: Brug for alsidige løsninger i svineproduktionen

Højteknologisk gylleseparation er ikke løsningen for alle i svinesektoren, påpeger formanden for Landsudvalget for Svin. Mere simple tekniske løsninger såvel som avl og fodring er fortsat vigtige elementer.

- Målet er vigtigt – ikke metoden.

Formanden for Landsudvalget for Svin, Lindhart B. Nielsen, Løgstør, er tilfreds med fødevareminister Ritt Bjerregaards udmelding om, at hun ikke vil blande sig i, hvor mange grise de danske svineproducenter producerer, når blot dyr, miljø og omgivelser tilgodeses.

Svineformanden slår dog fast, at der er mange forskellige løsninger på de miljømæssige opgaver, der venter svineproducenterne i de kommende år.

- Ritts melding har vi kæmpet for i flere år. Så selvfølgelig hilser vi den med tilfredshed. Men det er altså vigtigt at holde fast i, hvad det er, der er vores mål – nemlig en produktion, hvor miljøpåvirkningen reduceres. Derimod har vi ikke brug for generelle regler og løsninger på det her område, siger Lindhart B. Nielsen.

Lindhart B. Nielsen advarer dog mod, at man i stedet for at knytte jord og grise sammen vælger at knytte antallet af grise sammen med en bestemt teknologi.

- Som svineproducenter er vi meget forskellige, og vi har brug for at male med hele paletten i bestræbelserne på at finde metoder, der kan løse de opgaver, vi står foran.

Man må ikke undervurdere den opfindsomhed og fantasi, der er ude omkring hos svineproducenterne og i følgeindustrien.

- Der dukker hele tiden løsninger op, som er skabt af denne opfindsomhed og fantasi. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at finde løsninger hele vejen rundt, påpeger Lindhart B. Nielsen.

Ifølge landsudvalgsformanden er der overordnet set tre forskellige måder, hvorpå svineproducenterne kan reducere udledningen af næringsstoffer fra deres produktion i fremtiden.

- En effektiv svineproduktion med lavt input af protein via foderet og en effektiv styring af hele produktionen er sådan set første trin. Det kan der arbejdes videre med. Der er meget at hente her, og det er meget, meget vigtigt, at vi fortsat får lov til at bruge lavteknologien i den her sammenhæng – altså de rent produktionsmæssige værktøjer omkring fodring og avl. Det er der mange, der kan nøjes med. Den mulighed må politikerne i hvert fald ikke afskære os fra.

- Næste trin er selvfølgelig de simple separationsmetoder så som dekanter og centrifuger. Man kunne jo forestille sig maskinstationer, der investerer i mobile dekanter og kører rundt og sorterer gyllen for folk. Så er der mange svineproducenter, der kan være med uden at skulle investere millioner af kroner. Her ser jeg virkelig store muligheder, fastslår svineformanden.

- Det er fortsat en meget dyr løsning for de få. Men pludselig kan der ske et gennembrud, som ændrer billedet. Det vil jeg ikke udelukke, understreger Lindhart B. Nielsen.

Han er samtidig sikker på, at hvis kravet er at kvælstofreduktionen skal kunne måles, så vil der komme mange nye løsninger på markedet. Man skal altså ikke lægge alle æg i en bestemt kurv, der eksempelvis hedder gylleseparation.

- Uanset om det er antibiotika, miljø eller alle mulige andre ting, vi diskuterer, så er det vigtigt, at vi ikke får generelle regler, men at vi håndterer hver enkel producent individuelt og efter indsats, slutter Lindhart B. Nielsen.

Landsudvalget for Svin afholder årsmøde og kongres i Herning tirsdag og onsdag i denne uge.

Læs også