Gode erfaringer med wrappet halm

Det oplyser konsulenterne Kjeld Vodder Nielsen og Jørgen Hinge fra Landskontoret for Bygninger og Maskiner. De har netop afsluttet en Farm Test om opbevaring af halm i wrap.

Heri konkluderer de, at metoden er billig i forhold til ladeopbevaring, og halmstakken kan placeres på selve marken, hvis underlaget og adgangsvejene kan bære, når halmen skal hentes.

Et godt resultat forudsætter imidlertid en omhyggelig bruger. Brugerne peger på et spild mellem 2 og 5 procent. Der er risiko for endnu større spild, hvis vandindholdet har været højt ved indlagringen, eller hvis der opstår utætheder i plastfolien under lagringen. Et højt vandindhold i halmen giver kondensvand, som kan resultere i et muggent og uacceptabelt lag yderst på ballerne, lyder det i konklusionen.

Konsulenterne anbefaler i øvrigt, at halmen er tør, når der wrappes – helst 13 til 14 procent vand og maksimalt 17 procent. Baller der har fået nedbør efter presning bør lagres i hus, hvor der ikke er samme risiko for kondensdannelse i det øverste lag.

Man kan læse mere på Landskontorets hjemmeside www.lr.dk.

Læs også