Vanding i tide

På de midtjyske sandjorder skal overvintrende afgrøder have vand nu, hvis det ikke allerede er sket. Men også på de lerede jorder i den østlige landsdel rapporteres der om begyndende vandingsbehov.

Det er nu vandingsmaskinerne skal i marken. At vente for længe på nedbør fra oven kan hurtigt føre til et vandunderskud, som det efterfølgende bliver svært at rette op på.

- Vi har tidligere på måneden haft 20-35 mm vandunderskud på overvintrende afgrøder, der ikke har været vandet. Den nedbørsmængde, vi hidtil har fået, rækker slet ikke på jorderne i vort område, som overvejende er af type JB1 og for en mindre dels vedkommende JB3, beretter planteavlskonsulent Svend Eg fra Midtjysk Landboforening.

Han påpeger samtidig, at situationen har været begunstiget af, at vintersæden er stærkt på retur i området. Dette, sammenholdt med at de fleste landmænd har en forholdsvis stor vandingskapacitet til rådighed, har betydet, at vandingen af afgrøderne kan udføres inden for ganske få dage.

Når først disse afgrøder kommer med, er det store arealer, der skal vandes. Og så kan man ikke tillade sig at komme ned på et vandunderskud større end 20 mm, inden vandingsmaskinerne skal i gang. Ellers er der risiko for at komme håbløst bagud, understreger Svend Eg og tilføjer:

- Dette underskud kan landmanden få oparbejdet på blot en uge med tørvejr. For selv om vårsæden endnu ikke er så høj, skal der ikke megen sol og blæst til, før vi har en fordampning på cirka 3 mm i døgnet.

Derfor er erfaringer og situationsfornemmelse lige så vigtige forudsætninger for at kunne sætte ind med vanding 4-5 dage, inden behovet bliver akut.

- Mange yngre landmænd benytter sig af PC-programmet MARKVAND. Andre bruger tensiometre, vandingstavler med magnet til overvågning af fordampningen eller skemaer. Men vi oplever også landmanden, der går ud med et jordspyd og tager en klump jord op for at se, om den kan hænge sammen eller ej.

Samtlige metoder er gangbare, blot landmanden er sig bevidst, hvad han har med at gøre, konstaterer Svend Eg, som har følgende vandingsråd:

- Undgå slat-vanding. Ved hver udbringning bør jorden tilføres mindst 25 mm vand. Ellers vil fordampningen medføre, at vandmængden omregnet i nettonedbør bliver for lille.

Og så er fordampningen under hver vanding jo den samme, uanset om man udbringer et større eller mindre antal millimeter.

Som situationen tegner sig på nuværende tidspunkt (starten af sidste uge, red.), har vi behov for vanding på vore lerjorder, og i særdeleshed på sandjorderne i området vest for Kolding har landmændene taget vandingsmaskinerne i brug for at komme en vandmangel i forkøbet, rapporterer planteavlskonsulent Lars Schmidt, Kolding Herreds Landbrugsforening.

Vandmanglen på lerjorderne henfører han dog til, at mange af de sent såede vårafgrøder som roer og korn har haft vanskeligt ved at spire og derfor virkelig trænger til nedbør for at komme i gang.

Det forhold, at vinteren trak ud, og at en del landmænd dermed kom sent ud med den sidste portion gødning til vintersæden, har desuden medført, at gødningen disse steder ligger og mangler vand for at blive ordentligt opløst.

Desuden er det mit indtryk, at mange landmænd gør brug af Planteinfo på internettet. De omfatter en række gode programmer til styring af vandingsbehovet i forskellige afgrøder, ligesom deres klimaprognoser advarer landmanden om, hvornår en kritisk fase er forestående, så han få startet vandingen i god tid.

Problemet med vanding er jo, at jorden ikke indeholder nogen »skjult konto« til oplagring af vandet. Især på sandjorder er vandkapaciteten så lille, at den hurtigt kan blive opbrugt, påpeger Lars Schmidt og tilføjer:

- Derfor må vandingen heller ske to dage for tidligt end for sent. Ellers kan det betyde, at man ikke når en afgrøde i sidste ende.

Læs også