Statshusmanden og politimanden

Ny bog om Fyns største statshusmandskoloni i Flødstrup beskriver et kulturmiljø under forandring.

De små ejendomme præger i dag stadig området, om end mange af statshusmandsbrugene er forandret gennem de godt 75 år. På kun otte af brugene er landbruget i dag hovederhvervet, medens seks er fritidslandbrug. De resterende 34 ejendomme fungerer her i år 2001 »kun« som bolig.

Det fremgår af den nye bog, »Statshusmandsbrugene i Flødstrup sogn på Østfyn - et kulturmiljø under forandring«, som i torsdags blev præsenteret i det nærliggende Langtved Forsamlingshus af forfatteren Anette Jensen sammen Landbohistorisk Selskab og Kertemindeegnens Museer, der har stået for udgivelsen.

Det er nu blevet til en spændende bog på 135 sider, som fortæller hele historien fra oprettelsen, den aktive husmandsperiode og sluttende med beskrivelse af afviklingen, der begyndte i slutningen af 1960’erne.

Gennem en stor velvilje og hjælp fra beboerne i området er det lykkes Anette Jensen ikke alene at skabe et indgående indblik i livet i kolonien gennem de 75 år, men også at anskue området med de 48 næsten identiske hjem udfra en kulturmiljøvinkel.

- Det har været en stor oplevelse, og jeg håber, bogen kan være med til at få en større kreds i offentligheden til at få øjnene op for, at det er på tide at bevare denne kulturskat på landet, sagde Anette Jensen ved bogens præsentation i sidste uge.

En af de få, som stadig driver landbrug med såvel kreaturer som grise i statshusmandskolonien, er Knud Horn, Hannesborg.

- Vi købte husmandsbruget i 1959. Dengang var der 13 tønder land jord. I dag er vi »nået op« på 20 tønder land, fortæller Knud Horn, der udover landbruget har været særdeles aktiv i foreningslivet i området. Igennem mange år har han været formand for den lokale husmandsforening, ligesom han sidder i bestyrelsen for Fyns Familielandbrug.

Hans landbrug er blandt de otte, som Anette Jensen i sin bog betegner som bevaringsværdige, altså hvor landbruget eller beslægtet drift som minkfarm eller frugtavl er en væsentlig del af nutidens aktivitet på stedet.

Også fritidslandmændene var repræsenteret i torsdags ved bogudgivelsen. Således kunne politiassistent Vagn Nielsen fortælle, at han er tredje generation på Lundevej 6 i Rørbæk. Af det oprindelige jordtilliggende fra 1925 på 10 tdl. jord og 3 tdl. mose bruger han en tredjedel til sit fårehold.

- Det øvrige forpagter jeg ud, men en dag kan det meget vel være, at jeg vil drive det hele selv, lød det fra politimanden, der altså også er statshusmand.

Læs også