Maskinkonsulent bliver alternativ behandler

Maskinkonsulent bliver alternativ behandler

Lederen af maskinkontoret i Vejle foretager markant rådgivningsskifte til september. I bygnings- og maskinudvalget arbejdes der på at målrette maskinrådgivningen til fremtiden, blandt andet skilles de to grene økonomisk.

- Det har intet med omstruktureringen på bygnings- og maskinkontoret at gøre, men derimod en mangeårig trang til udfordringer og for at komme videre i tilværelsen, siger den 31-årige agronom, der siden færdiggørelsen af sit studium på Landbohøjskolen for tre år siden har fungeret som maskinkonsulent i Vejle og i de seneste godt to år tillige som kontorets leder.

Interessen for alternative behandlingsformer har han haft gennem mange år, og de seneste tre-fire år har han i fritiden behandlet heste og hunde. Gennem det sidste års tid har Karsten Snitkjær i weekender uddannet sig som behandler indenfor kinesiologi og i det hele taget samlet viden om alternativ behandling af husdyr.

- Indenfor kinesiologi, der er kendt fra humanbehandling, anvendes musklerne som indikator. Der er primært tale om en test af manglende stoffer i mennesket eller husdyret, og derefter kan behandlingen med alternativ medicin påbegyndes, forklarer Karsten Snitkjær.

Han forventer dog, at hans nye selvstændige tilværelse ikke vil ændre væsentligt på hans hverdag, idet han påregner at skulle bruge det meste af tiden på rådgivning overfor husdyrproducenter.

- Karsten Snitkjær har gjort et stort arbejde for at udbygge dels det tværfaglige samarbejde samt maskinrådgivningen til landmænd generelt, siger formanden, der er tilfreds med, at maskinrådgivningen kan gøre brug af hans viden og erfaring frem til 31. august.

Som bekendt fratrådte chefen for Bygnings- og Maskinkontoret, Jes Clausen, for godt en måned siden. Derfor drøftes for tiden forskellige muligheder med hensyn til den fremtidige maskinrådgivning.

- Alle muligheder er åbne, siger Jørgen Elkjær og oplyser, at der i indeværende uge afholdes et møde med repræsentanter fra alle landbocentrene i regionen om maskinrådgivningen.

- Der er et stort vækstpotentiale på området, og i bygnings- og maskinudvalget har vi satset meget på en endnu tættere kontakt til kunderne, som er tilknyttet landbocentrene. Det skal kunne gøres bedre, og derfor drøfter vi nu mulighederne for at ændre rammerne omkring maskinrådgivningen.

Formanden understreger, at den nuværende struktur med kontorer i både Vejle og Varde fastholdes, men at bygningskontoret og maskinkontoret fra 1. juli regnskabsmæssigt adskilles. Ligeledes er det i den forbindelse besluttet at søge en ny leder for bygningsrådgivningen.

Læs også