Den økonomiske pil peger en smule opad

ØKONOMI: Der er lys for enden af tunnelen, lød det på økonomimøde for landmænd hos Realkredit Danmark i Odense.

»Skyet - men med tegn på opklaring«.

Sådan lød den korte udgave af »Økonomisk Vejrudsigt 2010«, formuleret af seniorøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Realkredit Danmark på et nyligt afholdt økonomimøde, der med Danske Bank og Realkredit Danmark som arrangører fandt sted i Realkredit Danmarks Finanscenter Fyn i Odense.

I mødet deltog godt 80 landmænd, konsulenter med flere Udover Lise Nytoft Bergmann medvirkede tillige Danske Banks fynske regionsdirektør Søren Jan Nielsen og landbrugskundedirektør Erik Larsen.

Pejlemærker for vækst
- Finanskrisen er global, og der er her i 2009 mange områder med negativ vækst rundt omkring i verden, fastslog Lise Nytoft Bergmann. Dansk økonomi er også ramt. De fleste år har vi i Danmark været vant til en vækst i BNP på cirka 2 procent. I 2009 har der været en negativ vækst på 4-5 procent, og vi skal faktisk 50 år tilbage for at se noget tilsvarende.

- For 2010 er der udsigt til en lille positiv vækst, påpegede seniorøkonomen, der nævnte tre pejlemærker for væksten, nemlig finansiering, privatforbrug og eksport.

Lavere rente - højere gæld
- Med hensyn til finansiering ser vi lavere renter rundt omkring i verden. Centralbankerne har med andre ord været hurtige på aftrækkeren. Udlånsrenten er faldet fra godt 7 procent til godt 5 procent. Det er altså blevet billigere at få finansiering på plads. Hos kreditforeningerne er den lange rente faldet lidt, og den korte rente er faldet betydeligt.

- Landbrugets gæld har udviklet sig sådan, at med indeks 100 i 2006 er realkreditgælden i 2008 vokset til indeks 130, mens bankgælden er vokset til 165. Andelen af banklån er altså steget.

Halveret ejendomshandel
- Privatforbrugets udviklingsmuligheder har været præget af flere forhold, vurderede Lise Nytoft Bergmann: Skattelettelse i 2009. Frigivelse af SP-opsparing. Store lønstigninger. Renoveringspulje. Skattereform 2010 og Forårspakke 2.

- Der er sket en stigning i udlån til husholdningerne, så danskerne har mere gæld i dag end for et år siden. Samtidig er aktierne styrtdykket, og de fleste har oplevet, at vi er blevet fattigere. Endvidere er boligpriserne faldet i løbet af året.

- Landbrugsejendomme har været godt med - både i stigning og fald. Fra 1992 til 2007 steg den gennemsnitlige jordpris fra godt 50.000 kroner pr. hektar til 230.000 kroner pr. ha. For øjeblikket handles kun halvt så mange landbrugsejendomme som normalt.

Lys for enden af tunnellen
- Ledighedskøen er fra 50.000 vokset til over 100.000 ledige, og vi tror på over 150.000 ledige i 2010 - svarende til antallet i 2004-05. Intet tyder dog på, at vi når de 350.000 ledige som i 1990'erne.

- Fra 2007 er antallet af tvangsauktioner tredoblet. Men i 1993 var der fire gange så mange som i dag. Stigningen er markant, men ikke så alvorlig, at mange må gå fra hus og hjem.

- Forbrugerne er blevet meget forskrækkede. Gennemsnitsdanskeren har flere penge i tegnebogen end for et år siden. Men aktier og ejendomme er blevet mindre værd.

- Et svagt privatforbrug får antallet af konkurser til at stige. Men der er lys for enden af tunnelen.

Svagt stigende eksport
For det tredje pejlemærke, eksporten, konstaterede Lise Nytoft Bergmann en nedgang på grund af global lavkonjunktur, høje danske lønninger og en styrket dansk krone. Hun vurderede dog, at eksporten globalt er på vej op igen efter »bombenedslag«. Også dansk eksport udviser en svag tendens til stigning.

- Jeg er optimistisk, og konklusionen må være: Gradvis bedring i sigte. Eller med andre ord: En svag positiv vækst - bedre end det seneste halvandet år.

Lave renter
Vurderingen for resten af 2009 lød:

- Alt tyder på, at F1 renten lander på 2,25 procent for lån i danske kroner og 1,5 procent for lån i euro. Vi tror, at F1 om et år ligger på cirka 3 procent, og vi anbefaler at overveje en fastkurs-aftale. Ønsker man mere sikkerhed, så konvertér til fastforrentet 5 procent lån til stort set samme ydelse som i dag, lød det fra Lise Nytoft Bergmann, der mindede om, at 31. oktober er skæringsdatoen for ændringer i flexlån.

Læs også