Danske politikere besøger ansøgerlande

Fødevareministeriet anbefaler kraftigt at vælge Letland til og Litauen fra, når Folketingets Fødevareudvalg i september tager på en studietur, der også omfatter Polen.

På et tidspunkt overvejede fødevareministeren, om begge baltiske lande skulle besøges, men opgav tanken af diplomatiske grunde, fordi Estland så som det tredje baltiske land kunne føle sig forbigået.

Når Letland foretrækkes frem for Litauen, skyldes det blandt de bedste eksportmuligheder for Danmark, hvad angår maskiner, produkter og know-how, skriver Altinget.dk’s ugebrev for fødevaresektoren, FødevareTinget.

I et brev til Fødevareudvalget skriver fødevareminister Mariann Fischer Boel, at »Letland er mest repræsentativ for Baltikum som et hele - som en slags mellemproportional mellem Estland og Litauen både udviklingsmæssigt og landbrugsmæssigt.« Desuden »har ministeriet langt det mest indgående kendskab til Letland, hvor ambassadør Ole Lisborg gennem adskillige år har opbygget et særdeles indgående kendskab til det lettiske samfund, hvilket betyder at ministeriet og udenrigsministeriets folk i Letland kan finde flere, meget egnede besøgsmål, ligesom man her har et særdeles udbygget kontaktnet, der kan komme udvalget til gavn.«

Fødeudvalgets studietur er planlagt til 23. til 27. september i år - altså midt under det danske EU-formandskab, der ventes at munde ud i, at bl.a. de baltiske lande optages i EU.

Læs også