Majs i august

(LANDBRUG FYN) I takt med det øjensynligt mildere klima er den fynske majshøst fremrykket 14 dage i forhold til sidste års ellers tidlige høst. Majsen har imidlertid manglet vand. Derfor ventes ikke samme høje udbytter i år.

Ligesom det varme vejr i den grad satte sit præg på kornhøsten, der dermed blev både tidlig, hurtig og beskeden, så kommer samme forhold til at spille ind for majsen.

I sidste uge gik majshøsten nemlig allerede i gang flere steder på Fyn, og kvægbrugerne opfordres til at tjekke deres marker, så bjærgningen af den store grovfoderafgrøde sker på det optimale tidspunkt. Hedebølgen i august er nemlig skyld i, at høsttidspunktet meget vel skal fremrykkes mindst fjorten dage i forhold til sidste års ellers tidlige bjærgning - og tre-fire uger i forhold til en normalhøst.

Varmen og den manglende nedbør betyder samtidig, at kvægbrugerne kommer til at se langt efter samme flotte majsudbytter som i fjor.

- Derfor er det vigtigt at holde øje med tørstofprocenten, der hurtigt kan ligge højere end de 30-32 procent, som giver det bedste høstresultat. Et for højt tørstofindhold gør det vanskeligere at sammentrykke ensilagen, og derfor risikeres der varme og mug i stakken, når ensilagen udtages hen på fodringssæsonen, nævner planteavlskonsulenten.

Han opfordrer derfor majsavlerne til at få udtaget en tørstofprøve, hvis man er i tvivl.

Det gøres ved at udtage fem-seks repræsentative planter rundt i hele marken, og indlevere dem til sit planteavlskontor. Så vil tørstofprocenten være analyseret og tilgængelig den næste dag.

- Det giver imidlertid problemer, idet maskinstationerne ganske enkelt ikke har kapacitet nok til at fremskynde deres majshøst, forudser Kristian Schach Jensen, der sammen med øvrige planteavlskonsulenter i torsdags ved den traditionelle fynske majsdag præsenterede de omfattende sortsforsøg i Såderup, som er en del af Landsforsøgene.

Af præsentationen af de ikke mindre end 65 sorter fremgik det, at der generelt herhjemme satses på stadig tidligere sorter.

- Det skyldes, at nordgrænsen for majsdyrkningen stadig rykkes opad. For år tilbage var det utænkeligt at se majsmarker i Nordjylland, men ikke mindst firmaernes udviklingsarbejde har gjort, at det nu er muligt. Desuden spiller det øjensynligt mildere klima naturligvis også ind.

I forbindelse med majsdagen, der som følge af den fremskredne majshøst var fremrykket i forhold til den planlagte dato, blev det oplyst, at der på Fyn i 2002 blev opnået totalt 2.800-3.000 såkaldte majsvarmeenheder. Det gav udbytter i forsøgene på ikke mindre end 14.000-16.000 foderenheder pr. hektar.

Allerede i sidste uge var målt 2.300-2.600 majsvarmeenheder, men da majsen har manglet vand, vil det givetvis kunne mærkes på udbyttet og kvaliteten, når høsten for alvor går i gang.

Planteavlskonsulent Kristian Schach Jensen kunne overfor de knap 100 deltagere i majsdagen på Østfyn oplyse, at den aktuelle tørstofprocent i tre af de væsentlige sorter alle lå omkring 30 procent. Avenir-forsøgene var samme dag målt til 29,1 procent, Sibylis til 29,4, medens tørstofindholdet i forsøgsparcellen med den populære Banguy majs var oppe på 31,6 procent.

En klar dokumentation for klimaændringerne er målingerne af majsvarmeenheder. Hvor gennemsnittet på nuværende tidspunkt i årene fra 1971-1990 lå på 1.943 varmeenheder var tallet for Øerne sidste år på 2.365 og i år 2.372.

Som nævnt er høsten for første gang nogensinde allerede gået i gang i august. Dermed trænger endnu en opgave sig på for de hårdtprøvede landmænd og maskinstationer, der for længst er færdige med kornhøsten, og som nu er i færd med at etablere de første vinterafgrøder.

På majsdagen i torsdags, der blev rundet af i Ellinge Forsamlingshus, lød buddet fra planteavlskonsulent Anders Christiansen, Agrogården, at majshøsten på Fyn allerede vil være ovre omkring den 20. september.

I andre egne af landet, hvor der er faldet mere nedbør ventes majshøsterne i gang indenfor de næste par uger.

Læs også