DLR-alliance holder stand

(Effektivt Landbrug) DLR har genvundet pusten efter afskaffelsen af monopolet på landbrugsfinansiering over 45 procent fra 1999, viser halvårsresultat. Men kampen om at yde realkredit til landbruget skærpes fortsat – måske som følge af forholdsvis små tab på landbrugslån.

Heller ikke den sidst nye alliance på realkreditområdet mellem Nykredit og lokal- og regionalbankerne ser ud til at influere afgørende på bankernes vilje til at henvise landbrugskunder til DLR:

- I Jyske Bank er det er op til kunderne selv. I nogle områder foretrækker man Nykredit, og i andre områder vælger man overvejende DLR, siger landbrugskonsulent Just Kristensen ved Jyske Bank Områdecenter Syd og oplyser, at Jyske Bank har en aktiepost på 10 procent i DLR.

I Sydbank er meldingen helt klart, at DLR er det realkreditselskab, som banken anbefaler. Sydbank har ligeledes en aktiepost på 10 procent i DLR.

Danske Bank og Nordea henviser ligeledes mere målrettet egne landbrugs(bank)kunder til eget realkreditselskab. Fra Nordea lyder meldingen således helt klart fra sektionsleder, Søren Porsbjerg, Nordea Kredit Landbrug:

- Nordeas mål er at opnå samme markedsandel på realkreditområdet som Nordea Bank. På få år har Nordea Kredit således opnået en markedsandel på 9,3 procent. Og markedsandelen er fortsat stigende.

DLR’s halvårsresultat for 2003 viser fremgang på stort set alle poster trods konkurrencen fra Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit. Tallene er større – også for administrationsomkostningerne, som er vokset med 10 procent til 72,2 millioner kroner.

Forklaringen er angiveligt den stigende aktivitet. Indtægterne i første halvår 2003 er for første gang steget til et niveau over 1. halvår 1999, hvor indtægterne i alt var 228 millioner kroner mod nu 246 millioner kroner - eller godt og vel 40 millioner kroner over 2002-niveau. En fremgang på 42 procent.

Resultatet før skat på 180 millioner kroner eller næsten 54 millioner kroner bedre end 1. halvår 2002 er også præget af rentefaldet og den dermed forbundne positive kursregulering på cirka 20 millioner kroner. Solvensprocenten steg fra 9,46 procent til 10,27 procent - eller pænt over solvenskravet på otte procent.

Læs også