Robotter er fremtiden

Fynsk kvægbrugs »grand old man«, Holger Moritz Hansen, Ladby, har netop investeret i to malkerobotter til sine 140 røde køer.

- Jeg er overbevist om, at malkerobotter er fremtiden!

Det siger den 77-årige gårdejer Holger Moritz Hansen, Pilegården i Ladby ved Kerteminde, der med 22 år som formand for Rød Dansk Malkerace, skelsættende initiativer inden for kvægavlen, et utal af topplaceringer ved diverse dyrskuer og udstillinger samt fremsynede indsatser inden for staldindretning, etablering af gårdmejerier m.m. – foruden en omfattende højskole- og foredragsvirksomhed – med fuld ret kan betegnes som kvægbrugets »grand old man«.

Holger Moritz Hansen har netop investeret et par millioner kroner i to malkerobotter af mærket Lely Astronaut, som blev taget i brug til Pilegårdens 140 røde køer forrige mandag, den 29. oktober.

Den påfølgende med spænding imødesete indkøringsperiode er forløbet betydeligt lettere end forventet. Enkelte tekniske detaljer, i form af låger m.v. til regulering af køernes færdsel til og fra robotterne, mangler stadig at få den endelige udformning. Men stort set alle køerne har allerede fundet ud af, at de kan gå ind i robotten og blive malket, når de har lyst til det.

- For det første bliver køerne malket, som da man malkede med hånden, nemlig individuelt – uden at man har slæbet med malkearbejdet. Den enkelte pattekop bliver taget af, så snart en kirtel er tom. Der er således ingen tvangsmalkning på nogen kirtler, som det ellers kan være tilfældet ved et traditionelt selvaftagende system.

- For det andet har kvægfolk med robotter en chance for at blive arbejdsmæssigt ligestillet med svinefolkene. De er ikke bundet af klokken juleaften, nytårsmorgen, eller hvis de for eksempel kommer hjem fra et møde sent på dagen. Den samme frihed kan kvægfolkene opnå, når de bruger robotter.

- Enhver virksomhed er afhængig af kvalificeret medhjælp, understreger Holger Moritz Hansen. De sønner fra kvægavlsgårdene, som vi havde tre af hvert år for år tilbage, de findes ikke mere. Samtidig er kvalitet blevet et nøgleord – også med hensyn til arbejdskraft. For eksempel er det helt klart, at når det er gået så godt med indkøringen af malkerobotterne, så skyldes det først og fremmest, at jeg har nogle fantastisk dygtige medarbejdere, som kan lide køerne, og som har et godt tag på dem.

Af andre medvirkende årsager til, at indkøringsperioden er forløbet ret så smertefrit, peger Holger Moritz Hansen blandt andet på, at robotterne er placeret lige der, hvor adgangen til malkestalden var. Endvidere at køerne har et roligt temperament, hvilket han ikke mindst tilskriver indkrydsningen med amerikansk Brunkvæg.

- Baggrunden for, at vi dengang gik over til løsdrift var, at jeg havde – og stadig har – den holdning, at både mennesker og dyr trives bedst i frihed, pointerer Holger Moritz Hansen.

Han indrømmer, at han kun havde set en enkelt ko blive malket med robot, da han besluttede sig for selv at anskaffe malkerobotter. I den forbindelse peger han på vigtigheden af at kunne træffe hurtige beslutninger samt at kunne lade sig inspirere udefra.

Disse egenskaber kom også i brug, da Holger Moritz Hansen i 1972 på en endags tur til Holland så, at man der brugte majs som foder til køerne. Lige siden har majsensilage været grundfoder på Pilegården.

Foruden majs indgår HP-Pulp samt kraftfoder året rundt i fuldfoderet til køerne. Desuden får køerne nu en individuel tildeling af kraftfoder i malkerobotterne.

Besætningen har de sidste 12 måneder haft en gennemsnitsydelse på 632 kg værdistof, og den gennemsnitlige daglige ydelse ligger i dag på 8.500 kg 4 % mælk.

Mælken leveres til Arla Foods – samtidig med at Holger Moritz Hansen med tilfredshed konstaterer, at der stadig opstår gårdmejerier og andre mindre virksomheder rundt omkring.

- Et gammelt ord siger, at fremtiden tilhører dem, der forbereder sig på den. Det handler om hele tiden at være parat til at lytte til de signaler, man får fra forskellige sider – og samtidig bevare sin tro på, at hvis man gør sådan og sådan, kan man imødegå de vanskeligheder, der kommer.

- Noget af det værste, man kan gøre, er at sætte sig hen og tro, at man skal nyde livet. Så går livet forbi én. Man skal engagere sig så længe, man overhovedet har mulighed for det, siger Holger Moritz Hansen, der afslutter samtalen med Landbrug Fyn med at citere Piet Heins fyndige gruk om pessimister og optimister:

de tror på det modsatte af, hvad de håber.

Nej, de optimister, som livet beror på,

er dem, som tør håbe det, som de tror på.«

Læs også