Byggeri på bar mark

En stald til 1100 søer placeres et pænt styk væk fra gårdens gamle bygninger og fra naboerne. Herved håber Hans Bang-Hansen at komme problemerne med svinestalde i nærheden af landsbyer i forkøbet.

I den lille by Håstrup mellem Kolding og Vejle ligger en gul bindingsværksgård, velholdt og idyllisk i det bakkede landskab lige udenfor landsbyen. Her finder man den ejendom, som Hans Bang-Hansen lige har overtaget fra sin far, og som han vil drive videre med sohold.

Der er gang i byggeriet, det vrimler med håndværkere, og der er planlagt åbent hus i de nye drægtigheds- og løbestalde fredag 16. november fra kl. 11-17. Men staldene ligger slet ikke ved stuehuset eller tæt ved landsbyen – de ligger tværtimod ud på den åbne mark, 500 meter fra gårdens stuehus og cirka 400 meter fra nærmeste bygning.

- Vi kunne sikkert have fået lov til at bygge lige ved gården, men med tiden vil det måske nok have givet problemer, hvis vi for eksempel vil udvide. Som vi gør det nu kommer vi heller i konflikt med naboerne, når staldene ligger så tilpas langt væk, forklarer Hans Bang-Hansen.

- Da vi havde stillet minimumskrav til kvaliteten i vores beskrivelser til firmaerne, var det sådan set bare et spørgsmål om at vælge de billigste løsninger, fortæller Hans Bang-Hansen. Resultatet blev, at ni forskellige firmaer fik de 10 forskellige enterpriser, som omfatter råhuse, gylletanke, el, VVS, fodertranspondere, foderfremstillingsanlæg, vådfodringsanlæg, ventilation, jord- og vejarbejde, og inventar til farestalden.

Den driftige Hans Bang-Hansen har i forvejen to gårde. Den ene, som er lejet ud til en forhenværende medhjælper, ligger ved hjemmet i Horsens. Den anden gård ligger tæt ved hjemmet ved Horsens og her har Hans Bang-Hansen en besætning på 400 søer, hvorfra nogle af smågrisene sælges og resten beholdes frem til slagtevægt. Og nu skal der udvides med yderligere 1100 søer på den fædrene gård i Håstrup.

Der er lagt vægt på, at stalden både er arbejdsvenlig og tager hensyn til dyrenes velfærd. Selvom farestalden er sektioneret virker den stor, lys og åben. Den øverste halvdel af skillevæggene mellem sektionerne bliver til vinduer, ligesom der er vinduer ud til gangen, og udadtil. Så kan medarbejderne bedre følge med i, hvad der foregår rundt omkring sig både ude og inde, og føler sig ikke så indelukket.

Når hele staldanlægget står færdigt er der plads til 1100 søer. De drægtige søer går i to løsdriftsstier, som hver har plads til 230 dyr. Stierne indeholder store redekasser, hvor der er plads til at omkring 20 søer kan ligge ad gangen. Erfaringer viser, at det er de samme søer, som søger de samme steder hen for at ligge, hvilket giver ro hos søerne. Selvom søerne går i store hold forventes ikke, at der bliver problemer med slagsmål.

I drægtighedsstalden er der transponderfodring, så søerne kan æde i fred og ro for sig selv, på tidspunkter de selv har lyst til det. Transpondersystemet giver også mulighed for at fodre individuelt ud fra dyrenes huld, alder og drægtighedsstadium. Før søerne kommer til drægtighedsstalden har de i forvejen været »i oplæring« i observationsafdelingen, hvor de finder ud af at bruge fodringssystemet.

Læs også