Udenlandske besøgende holdes væk fra Agromek’s kvægudstilling

Den såkaldte 48 timersregel vil medføre, at mange udenlandske besøgende ikke kan se eliteavlskvæg i Hal Q.

- Som det ser ud i øjeblikket, vil vi tydeligt bede alle udenlandske gæster om ikke at besøge udstillingen af eliteavlskvæg i hal Q og kødkvægskuet i staldene bag hal Q, før de har været i Danmark i 48 timer, siger udstillingschef Jan Tjørnelunde Pedersen.

Baggrunden for de strikse regler er, at frygten for spredning af mund- og klovesyge i Europa stadig lurer. Som bekendt kan der igen holdes dyrskuer i Danmark, men landbrugets organisationer og de veterinære myndigheder fastholder EU’s regel om, at man skal have været i et land i mindst 48 timer, før man besøger en besætning eller en kvægudstilling.

Under Agromek vil man oplyse om reglen i indbydelser samt ved hjælp af skilte og personale uden for hal Q. 48-timers-reglen gælder også for danskere, der vil besøge Agromek umiddelbart efter en udlandsrejse.

Læs også