Hormonforurenet kvægfoder fra Holland fundet i Danmark

EU kommissionen har søndag den 14. juli 2002 meddelt, at 4 gårde i Danmark har modtaget kvægfoder, som mistænkes for at være forurenet med hormonet medroxyprogesteron acetat (MPA). De danske myndigheder har forbudt brug af foderet og lukket for leverancer fra de 4 gårde, indtil man er helt sikker på, at der ikke er MPA i kød og mælk. Fødevaredirektoratet vurderer, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at have spist kød eller drukket mælk fra de berørte gårde.

EU kommissionen har som opfølgning på skandalen med hormonforurenet foder fra Holland samlet alle oplysninger om aftagere og udsendt en såkaldt Rapid Alert med oplysninger om, hvem der har aftaget foderet. Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet har identificeret 4 kvægbedrifter i Sønderjylland, hvor foderet er modtaget. Foderet er indført via A/S C Carstensen, Bylderup Bov, som har leveret til 3 besætninger og derudover har en gård selv indført foderet. Danmark har i alt indført 99 tons af det forurenede foder. Men ikke alt foder er ædt. Der ligger ca. 42 tons hos grovvareselskabet og ca.23 tons på de berørte gårde. Forurenet foder vil blive trukket tilbage.

Besætningerne bliver sat under tilsyn med henblik på at følgende foranstaltninger gennemføres:

1) Kontamineret melasse må ikke bruges. Der udtages prøver af Plantedirektoratet til analyse for MPA.

2) Der gives påbud om at dyr, der har fået kontamineret melasse, ikke må leveres til slagtning, og mælk må ikke sendes til mejeri.

3) Oplysning om levedyr afgået fra besætningen og leverance af slagtedyr i den relevante periode indhentes.

4) Blokaden af de ramte gårde bliver ikke hævet, før det ved analyse er vist, at både foder og produkter ikke indeholder MPA.

Læs også