Landboforeningerne hører græsrødderne

Medarbejderne i Landboforeningernes sekretariat er klar til telefonstorm tirsdag den 9. april mellem kl. 10.00-14.00. Her kan medlemmerne ringe på 33 39 46 66 og for eksempel fortælle om deres besværligheder med udarbejdelsen af det lovpligtige gødningsregnskab og ATP-indbetalinger.

Anledningen til, at Landboforeningerne har bedt medlemmerne komme med forslag til regelforenklinger, er, at regeringen har bedt blandt andet Landboforeningerne om at komme med input.

Landboforeningerne har gennem længere tid haft regelforenklingen på dagsordenen. Derfor hilste Landboforeningerne det velkomment, da den nye VK-regering i regeringsgrundlaget lovede, at den ville bekæmpe den hastigt voksende lov- og regeljungle. Regeringen sagde også, at nye love og regler ikke skulle give virksomheder og borgere unødige byrder.

I Landboforeningernes sekretariat er man klar til at høre medlemmernes mening og forslag om miljøregler, gødningsregler, økologiregler, skatteregler, landbrugsloven, dyrevelfærd m.v.

Landboforeningerne har nedsat en fokusgruppe, der skal komme med yderligere forslag til regelforenklinger. Gruppen skal også forholde sig til de telefoniske henvendelser, indkomne forslag og de initiativer, der allerede er igangsat på området.

Medlemmernes forslag vil indgå i det materiale, som Landboforeningerne sammen med Landbrugsraadet sender videre til Finansministeriets Regelforenklingsenhed på fredag, den 12. april.

Læs også