Kun 650 mælkeproducenter tilbage på Fyn

Køerne vandrer stadig mod vest. Siden mælkebørsens start i 1997 har Fyn mistet 15 millioner kilo kvote. Og udviklingen vil fortsætte, siger formanden for Fællesudvalget for Kvæg.

Fyn mister fortsat terræn på kvægfronten. Og det går stærkt. I øjeblikket er der cirka 650 mælkeproducenter tilbage på Fyn, og de fynske producenter har alene indenfor det seneste kvoteår, som sluttede her pr. 31. marts, mistet over 10 millioner kilo kvote, fortrinsvis til mælkeproducenter i Jylland.

Dermed har Fyn i alt mistet 15 millioner kilo kvote siden kvotebørsens start i 1997, og formanden for Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt, Lars Iversen, Stensby, forventer, at udviklingen vil fortsætte i hvert fald fem år endnu.

- Vi kender billedet. Køerne flytter mod vest, og det har de gjort længe. Når det går særlig stærkt på Fyn i øjeblikket, er det blandt andet fordi, de jyske mælkeproducenter har haft lettere ved at komme igennem med udvidelser af deres bedrifter.

- Vi har kendskab til flere fynske besætninger, som gerne ville udvide produktionen, men som har fået nej af amtet af miljømæssige årsager, siger Lars Iversen, som også nævner, at en række mindre fynske besætninger har valgt at stoppe deres mælkeproduktion.

- Jeg ser hellere én lykkelig kvægbrugsfamilie end tre ulykkelige. Og der skal en vis størrelse til for at klare sig i fremtiden. De unge, som skal ind i erhvervet, vil have kolleger og fri lige som alle andre befolkningsgrupper. Det betyder, at der skal være en til to medhjælpere på bedrifterne, så man ikke er så bundne af malketider, siger Lars Iversen, som tilføjer, at malkerobotter er en anden løsning, som også kan give landmanden større fleksibilitet og frihed i dagligdagen.

Han vurderer samtidig, at bedrifter med 200 køer vil blive den realistiske bedriftsstørrelse i fremtiden.

Det betyder, at 9 procent af de danske mælkeproducenter stopper og forlader erhvervet. Pr. 1. april i år er der således 8.100 producenter tilbage med en gennemsnitlig mælkekvote på 550.000 kilo, hvilket er det højeste gennemsnit i EU. Den gennemsnitlige kvote på Fyn ligger på 446.000 kilo.

Den danske overskridelse af kvoten har det seneste år kun været på 2,8 millioner kilo, og det betegner Mælkeudvalget som det bedste resultat siden 1984. Kun 325 producenter har overskredet kvoten, og kun dem, der har overskredet kvoten med mere end 8,09 procent, skal betale penge tilbage til EU. I gennemsnit 23.000 kroner hver.

Læs også