Nye boliger tæt op af svinebrug

Gårdejer Jens Ravn får formentlig intet ud af sin klage over ny lokalplan i Lunderskov Kommune – flertallet af politikerne kan ikke se noget problem i, at der kan bygges parcelhuse klos op af gården – de nye beboere ved, hvad de går ind til.

Det er bedre at forebygge end helbrede, hedder et gammelt ord, og gårdejer Jens Ravn i Højrup ved Lunderskov ønsker netop at tage lugtproblemerne i opløbet, men kommunen siger nej – en ny lokalplan skal give mulighed for nye parcelhuse kun få hundrede meter fra svineproducentens gård, Risbøge 18.

Landmanden forudser, at der vil komme klager over lugtgener, når beboerne flytter ind de seks nye huse, der er tale om. Derfor har han gjort indsigelse, men et flertal i kommunens udvalg for teknik og miljø afviste hans protest og forslag om, at der tinglyses deklaration på hver enkelt grund om, at der kan forekomme gener fra lugt og fluer.

Selvom udvalget erkender, at der bliver flere potentielle klagere i det lille sogn Højrup, hvor der i forvejen er indgivet klager over lugtproblemer, er sagen sendt videre til økonomiudvalget med en anbefaling af den nye lokalplan, og i økonomiudvalget blev facit nøjagtig det samme – der er flertal for lokalplanen.

- Et flertal indstiller lokalplanen til godkendelse, siger Lunderskovs borgmester, gårdejer Hans Peter Andersen (V).

Ud over Hans Peter Andersen stemte Niels Schelde Jensen (V) og Annie Terp Thomsen (S) for lokalplanens vedtagelse, mens Peter Møller og Keld Ullerup, der begge er fra borgerlisten, stemte imod. Den endelige afgørelse skal træffes i byrådet i morgen tirsdag, men her bliver resultatet formentlig det samme – et flertal for et ja til lokalplanen og dermed muligheden for salg af grunde.

Han er selv landmand, men hans holdning er, at lokalplanen ikke får nogen betydning for Jens Ravn:

- Naturligvis skal vi ikke genere erhvervslivet, men det gør vi heller ikke med denne lokalplan. Jens Ravn stilles ikke dårligere, og det gør han heller ikke, selv om han på et tidspunkt skal udvide, fortsætter borgmesteren.

Hvis der på et tidspunkt ender en klage over lugtgener på kommunens bord, kan han heller ikke se andet, end beboerne i de nye huse må få det svar, at det burde ikke komme overraskende for dem. Derfor kan han ikke se noget problem i, at der gives tilladelse til byggeriet.

- Det er ikke et sted, vi ville have lagt en ny udstykning, siger Hans Peter Andersen, der samtidig ikke kan se, at der er så meget, der taler imod det, at han vil stemme imod lokalplanen – om det på noget tidspunkt lykkes at få alle seks grunde solgt, er så en helt anden sag.

En enkelt ændring er der dog kommet i lokalplanen ved behandlingen i økonomiudvalget. Der skal over mod gården plantes et mindst tre rækkers bredt hegn, som skal være med til at holde lugten ude fra de nye parcelhushaver.

Det er Kolding Herreds Landbrugsforening, der har gjort indsigelse mod lokalplanen på vegne af Jens Ravn, og herfra lyder meldingen fra kontorleder Mogens Westen:

- Det er helt klart forkert at plante flere boliger der. Der skal ikke skabes flere konflikter, end der er i forvejen, så det er ikke rimeligt at lave den lokalplan, siger Mogens Westen.

- Jo flere boliger, jo større er muligheden for, at der bliver konflikt mellem land og by, understreger Mogens Westen.

Læs også