Forberedelserne til den store frødag er i fuld gang

Der er nu under et år til, at Østdansk Landboforening i samarbejde med Gjorslev Gods på Stevns holder Store Frødag 2024.

Lørdag den 19. september næste år danner Gjorslev Gods nord for Store Heddinge på Stevns rammen om Store Frødag 2024, og for Østdansk Landboforening, der står for arrangementet, er forberedelserne i fuld gang.

På frøavlerne helt store faglige dag samles alle eksperterne inden for området, og landmændene kan sparre, vidensdele og blive inspireret til at finde nye løsninger som kan optimere og udvikle deres produktion af græsfrø.

Og det er ikke kun i forhold til udbyttet, men også at vi ser ind i en fremtid med krav til en mere bæredygtig produktion, hvor der blandt andet skal anvendes færre pesticider, og forbrugerne efterspørger flere plantebaserede fødevarer.

Indblik i fremtidens muligheder

Planteavlere giver således den nyeste viden inden for frøgræs og et indblik i fremtidens muligheder 360 grader rundt om græsfrøavl, og dagens program vil også indeholde et tema dedikeret til efterbehandling både i marken og på lageret.

På marker rundt om Gjorslev Gods har Østdansk Landboforening allerede udlagt forsøgsparceller, og i de fantastiske rammer omkring godset kan deltagerne både opleve forsøg, demonstrationer, planteforædling og møde eksperter fra frøvirksomheder, forskere, konsulenter mv.

- Ligesom tidligere kommer der også faglige indlæg i »Speakers Corner« samt udstillerstande med maskiner og udstyr, leverandører af øvrige løsninger inden for græsfrøproduktion og særlige proteinafgrøder, fortæller planteavlschef i Østdansk Landboforening, Julie Torp Thomsen.

Gunstige forhold på Stevns

Henrik Nordgaard, konstitueret bestyrelsesformand i Østdansk Landboforening, oplyser, at Store Frødag i 2024 holdes for tredje gang. Og han finder det oplagt, det foregår på Stevns.

- Hvis ikke alt det nyeste inden for frøavl skal fremvises og formidles på Stevns, hvor netop græsfrø har landets nok mest gunstige forhold og største koncentration af frøavlere, hvor så?

Hver Store Frødag har sit eget tema. Mål er at dele viden, som kan være med til at give forbedringer hos den enkelte bedrift, og dermed være med til at styrke Danmarks markedsposition for græsfrø rundt omkring i verdenen.

- I 2024-udgaven er temaet efterbehandling, og af hensyn til demonstrationerne holdes Store Frødag altså i september, forklarer Julie Torp Thomsen.

Store Frødag-team

Det plantefaglige team for Store Frødag 2024 består af følgende fem personer:

  • Planteavlschef Julie Torp Thomsen, Østdansk Landboforening
  • Bestyrelsesmedlem Henrik L. Jensen, Østdansk Landboforening
  • Bestyrelsesmedlem Martin L. Andersen, Østdansk Landboforening
  • Godsforvalter Carsten L. Jakobsen, Gjorslev Gods
  • Driftsleder Anders Bak Hansen, Gjorslev Gods

Læs også