Baltic Pipe: - Erstatningerne burde være højere

Medlem af ekspropriationskommissionen finder ikke, at erstatningerne modsvarer lodsejernes ulemper ved den kommende Baltic Pipe gasledning. – Men det er politisk bestemt, påpeger Ib W. Jensen.

- Vi er i den grad oppe mod et system og fastlagte rammer, hvor vi har meget lidt bevægelsesfrihed. Men vi kæmper, det vi kan, siger Ib W. Jensen om sin rolle ved ekspropriationsforretningerne. Arkivfoto
- Vi er i den grad oppe mod et system og fastlagte rammer, hvor vi har meget lidt bevægelsesfrihed. Men vi kæmper, det vi kan, siger Ib W. Jensen om sin rolle ved ekspropriationsforretningerne. Arkivfoto

Nogle af de fynske lodsejere, der skal lægge jord til den kommende store Baltic Pipe-gasledning, har haft besøg af ekspropriationskommissionen, Her bliver de præsenteret for erstatningsbeløb for de servitutter og ulemper, som transmissionsledningen fra Nordsøen til Polen forvolder på markerne, i deres baghave eller måske tæt fordi huset. I sidste uges LandbrugFyn kunne læses om oplevelserne, ejeren af Rønningesøgaard med to kilometers linjeføring på sine arealer havde ved besøget.

I den kommende tid vil ekspropriationskommissionen besøge flere lodsejere i retning mod vest, det vil sige syd for Odense og videre mod Bellinge, syd om Tommerup, mod Barløse, Gelsted og frem til Svenstrup, hvor den en meter store gasledning føres ud i Lillebælt (se kortet).

- Det er en ren formssag, og vi lodsejere er blot i vejen, lød det blandt andet fra Stig Bille Brahe Selby efter kommissionens visit på Rønningesøgaard. Vi må blot tage erstatningen på de seks en halv krone pr. kvadratmeter til efterretning, og så leve med alle ulemperne måske til evig tid. 

Forstår frustrationer

Ib W. Jensen, Glamsbjerg, der er med i ekspropriationskommissionen, udpeget af de fynske kommuner, forstår godt lodsejernes frustrationer og protest over at skulle være vært for et sådant projekt.

- Det er imidlertid en politisk beslutning, også hvad angår erstatningens størrelse, oplyser den tidligere familielandbrugsformand og nuværende medlem af Assens Byråd for Venstre.

Personligt finder han erstatningen for de to gange fem meter omkring røret for lille i forhold til de mange servitutter, som ejendommen får tinglyst.

- Det svarer til 65.000 kroner pr. hektar, og så må du ikke slå en hegnspæl i jorden, uden at du skal spørge først. Du må heller ikke bygge eller plante hen over ledningen. Så skulle jeg kunne have bestemt noget, burde man som minimum have fået jordprisen i området, svarende til måske 150.000 kroner pr. hektar.

Ib W. Jensen påpeger, at jorden, hvor Baltic Pipe-ledningen ligger, godt må dyrkes, men at nydræning vil give udfordringer.

Erstatning senere

Han understreger videre, at strukturskader dækkes, også efter flere år. Det vil være let at kunne konstatere med dronefotos eller cropsat-satellitten som dokumentation.

- Derfor er der mulighed for at få yderligere erstatning på det tidspunkt, hvis det viser sig, at den oprindelige erstatning ikke rækker i forhold til strukturskaderne, påpeger Ib W. Jensen, der udmærket forstår, at landmændene ikke ligefrem klapper i hænderne over eksproprieringen.

- Desværre sidder man som en lus i denne kommission, nærmest uden at kunne gøre noget. Nærmest kun omkring det praktiske, når jeg og Kaj (Kaj Pilegaard Nielsen, red.) trods alt har landmandskasketter på i forhold til juristerne, landmålere og andre i kommissionen. 

Erstatning for herlighedsværdier

Mens det for erhvervsjord nærmest blot for kommissionsmedlemmerne blot er at kigge i tabellen, er der andre muligheder, når det gælder herlighedsværdier som haver eller gamle træer, som påvirkes af linjeføringen.

- Her har vi et spillerum, hvor vi kan beslutte at yde en ekstra erstatning. Denne mulighed kunne jeg godt have tænkt mig, også når det gælder erhverv, for at yde samfundet denne tjeneste, forsikrer Ib W. Jensen.

I den kommende tid forventer han også udfordringer, idet gasledningen syd om Odense skal placeres i området, hvor der måske en dag kan være byggegrunde eller råstofudvinding.

- Så længe området ikke er udpeget til sådanne formål, vil man her ikke kunne få en bønne mere end reglerne foreskriver.

- Det er også politisk besluttet. Så det er i den grad et system og fastlagte rammer, vi er oppe imod. Vi har meget lidt bevægelsesfrihed, men vi kæmper, det vi kan, siger Ib W. Jensen om sin rolle ved ekspropriationsforretningerne.

 

Ekspropriationskommissionen

Følgende er udpeget som medlemmer af kommissionen, der udfører ekspropriationsforretningerne hos de fynske lodsejere, som berøres af den kommende Baltic Pipe gasledning:

Formand (kommissarius): Jurist Helle S. Andersen

Udpeget af transportministeren: Gunner Lorentzen og Ole Christophersen

Udpeget af fælleskommunale liste: Ib W. Jensen og Kaj Pilegaard Nielsen

Repræsentant for de respektive kommuner: Udpeges alt efter stedet, hvor ekspropriationsforretningerne foregår

Ledende landinspektør: Dorte Ellegaard

Kommissionens sekretær: Fuldmægtig Kristian Pless

Læs også

Energinet øger erstatning til Baltic Pipe-lodsejere
Baltic Pipe bliver forsinket på Sjælland
Lodsejer: Erstatning for Baltic Pipe-skader er på sin plads
Landmænds stævning er klar i pipelinen
Baltic Pipe: Lodsejere får lille sejr over Energinet
Stenderup-initiativ optrapper kampen mod Baltic Pipe