Energinet kom i dobbeltild i Davinde

Der blev skudt på Energinet både fra lodsejere og miljøforkæmpere under et møde om Baltic Pipe-gasledningen i Davinde Forsamlingshus.

Trods politiske udmeldinger om det modsatte er Baltic Pipe-debatten én af dem, der ikke vil dø lige med det samme. Det kunne man blive bekræftet i, da der for nylig var debatarrangement i Davinde Forsamlingshus, arrangeret af Beboergruppen i Davinde/Birkum.

Den fortsatte interesse for gasledningen, der skal føre gas fra Nordsøen over Jylland, Fyn og Sjælland til Polen skyldes ikke mindst, at der både blandt de berørte lodsejere, mange af dem landmænd men også blandt miljøorganisationer, er stor modstand mod projektet.

En af aftenens talere var lodsejer Anders Lassen, og han meldte klart ud mod projektet.

- For mig er Baltic Pipe en ledning, der ikke lever op til de miljøkrav om global opvarmning, der findes i dag. Derfor synes jeg, at hele projektet er absurd, siger Anders Lassen, som har en ejendom lige vest for Davinde.

- Politikere har ikke lyttet

Han føler ikke, at politikerne, der har givet Energinet mandat til at anlægge gasledningen, har lyttet til gode argumenter mod byggeriet.

- Jeg skrev til den tidligere energiminister, Lars Chr. Lilleholt, der pænt svarede, at han havde nogle beregninger, der gik på, at Polen vil sænke deres kulfyring, men de beregninger er jo senere mange gange blevet tilbagevist.

- Endvidere skrev han, at for ham at se kunne jeg godt tie stille, og ellers kunne jeg henvende mig til Energinet, altså dem der udfører projektet. Men det svarer jo til at spørge medicinalindustrien, om de vil godkende den pille, de selv har været med til at fremstille. Det er efter min mening stærkt kritisabelt, sagde Anders Lassen efter mødet, hvor der trods invitationer ikke var dukket nogle politikere op.

Ikke grundlag for at stoppe Baltic Pipe

I stedet måtte Baltic Pipe-projektleder Søren Juul-Larsen stå model til hovedparten af kritikken, fra både lodsejere og de miljøgrupper, der også var til stede på mødet. Ifølge projektlederen har de utilfredse dog ikke så meget at stille op overfor det nuværende projekt.

- Det er klart, at klimadagsordenen får betydning for vores arbejde fremadrettet. Vi er nødt til at finde mere bæredygtige løsninger i fremtiden. Men i forhold til Baltic Pipe får det jo ikke så meget at sige, fordi der er et enigt folketing, som bakker op om projektet. Derfor er der ikke noget grundlag for at gå ind og ændre beslutningen om projektet, siger han til LandbrugFyn.

Projektlederen ser omvendt udskiftningen i energiforsyningen i Polen som et skridt i den rigtige retning i klimadagsordenen.

- Men vi er nødt til at skære det her op i mindre bidder. For vi har ikke råd til at vente 20 år på, at der sker en ændring i de forhold. Vi bliver nødt til at gå ind og gøre det lettere nu. Men som vi også hørte i dag, så er der en 50 procents besparelse i CO2-udledningen.

- Det er rigtigt, at der vil være en periode, hvor den gas, der kommer ind, også er fossil. Men det er en kæmpe forskel på den CO2-udledning og partikelforurening, som der kommer ved, at man brænder kul. Så det er et stort skridt i den rigtige retning, fastholder Søren Juul-Larsen.

Et spørgsmål om klima

De godt 50 mennesker, der var mødt op i Davinde Forsamlingshus kunne også høre talsmand for klima i miljøgruppen Noah tale projektet midt imod, trods miljøgarantierne fra Energinet.

- Baltic Pipe er ikke noget, der gavner klimaet, snarere tvært imod. Vi taler om et fossilt energisystem, og vi skal ikke fortsætte med at investere i fossil infrastruktur. Så det er det, der er hovedpointen fra min og Noahs side, lød det fra Jacob Sørensen, der ikke har opgivet drømmen om at få sat en stopper for Baltic Pipe-projektet.

Det vil dog kræve en større offentlig bevågenhed om det, mener han. For på trods af, at folketingsvalget sidste år blev kaldt et klimavalg, er der ikke sket afgørende skift i magten til, at man kan slippe af med Baltic Pipe.

Borgerforslag og demonstration

- Det, der skal til, er at der skal ske et skifte i befolkningens holdning til de her projekter. Det er jo Dan Jørgensen, der har givet den sidste af de her tilladelser, og han havde mulighed for at stoppe det, siger Jacob Sørensen og fortsætter:

- Så regeringsskiftet har i sig selv ikke betydet, at gasledningen bliver stoppet, og at man lytter mere til kritikken nu, end man gjorde tidligere. Så i stedet sætter jeg mere min lid til at der sker et skifte i den folkelige opinion.

På arrangementet kom det frem, at der arbejdes på flere tiltag for at stoppe gasledningen. Det gælder blandt andet et borgerforslag, der, hvis det får 50.000 underskrifter, skal debatteres i Folketinget.

Samtidig arbejdes der også på at afholde en demonstration mod projektet. Den finder efter planen sted i Odense senere på foråret.

Læs også