Holder bundlinjen i plus: Dansk landbrug i Rumænien kæmper fortsat med ASF

Det danske landbrugsselskab i Rumænien, DCH International A/S, fik i 2023 et overskud af den primære drift på 79,7 mio. kr. Resultatet er fortsat negativt påvirket af den reducerede produktion som følge af tidligere udbrud af afrikansk svinepest.

Det er stadig udfordrende at være svineproducent de steder i udlandet, hvor man fortsat kæmper med udfaldet af tidligere udbrud af afrikansk svinepest.

Netop det er situationen for den danske landbrugsvirksomhed DCH International A/S i Rumænien, der netop har fremlagt regnskab for 2023 ved virksomhedens generalforsamling 2. maj.

Resultatet, blev opnået på basis af en omsætning på 489 millioner kroner før værdiregulering af besætningen, som for 2023 udgør 10 millioner kroner sammenlignet med 46 millioner kroner i regnskabsåret 2022.

Svineprisen steg imidlertid 29 procent i 2023 i forhold til 2022 (fra 14,15 kroner til 18,30 kroner pr kg). Udover den positive effekt på besætningsværdien har de højere svinepriser også en direkte positiv effekt på omsætningen med 94 millioner kroner i forhold til sidste år.

Udnyttelse af kapacitet stiger

Den samlede produktion i 2023 på 374.000 svin er cirka 50.000 stk. mere end i 2022. Flere af selskabets 10 produktionsenheder i Rumænien var ude af drift som følge af udbrud af ASF tilbage i 2021.

Produktionskapaciteten blev udnyttet 65 procent ved indgangen af året stigende til 85 procent ved udgangen af 2023. Samlet set er resultatet negativt påvirket af direkte og indirekte omkostninger til ASF på cirka 36 millioner kroner.

Bestyrelsen og ledelsen i DCH International A/S betegner årets resultat som tilfredsstillende fra et økonomisk perspektiv.

Om DCH International

DCH International A/S har som hovedaktivitet at drive og udvikle svineproduktion på underforsynede markeder baseret på dansk knowhow.

Den samlede produktionskapacitet består i dag af 18.000 søer med tilhørende slagtesvineproduktion, og beskæftiger på nuværende tidspunkt cirka 350 medarbejdere i Rumænien.

DCH International A/S har i 2023 opnået en omsætning på 489 millioner kroner og et EBIT-resultat på 79,7 millioner kroner.

DCH International A/S er ejet af 109 aktionærer.

Langsom genopstart efter nyligt udbrud

Forbedrede priser på grise og højere kapacitetsudnyttelse har været positivt udslagsgivende for de økonomiske resultater i 2023 for DCH International.

Den positive tendens er videreført i første kvartal af 2024 hos udlandslandbruget. Resultatet for 2024 vil dog fortsat blive negativt påvirket af genopstart af tidligere lukkede farme, samt et ASF-udbrud januar 2024.

Selskabet har en forventning om, at priserne på svinekød opretholdes på det nuværende tilfredsstillende niveau i hele 2024, hvilket sammenholdt med forventning om lavere priser på råvarer til kommende høst gør, at selskabet i indeværende år forventer et resultat på niveau med 2023.

På generalforsamlingen blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Torben Svejgaard som genvalgt formand.

Læs også