Etableringsstøtte i ny form er en succes

Onsdag den 12. juni udløb fristen for unge landbrugere til at søge etableringsstøtte fra dette års pulje, hvor der kunne hentes op til 100.000 euro.

Etableringsstøtten til unge landbrugere (landmænd og gartnere) har været en succes i sin nye udformning. Sidste år blev ordningen ændret fra, at støtten blev udbetalt over en femårig periode til at hele beløbet nu bliver udbetalt med det samme.

Det medførte så stor interesse, at Landbrugsstyrelsen endnu behandler de sidste anmodninger om udbetaling fra 2023-puljen, selvom processen med 2024-puljen nu er så langt fremme, at fristen for at søge støtte udløb den 12. juni.

2023-puljen måtte udvides

Der er afsat cirka 193 millioner kroner årligt i perioden 2023-2027, og samlet cirka 964 millioner kroner i alt for hele perioden – det hele finansieret via EU-midler.

Da der kom ansøgninger på i alt 340 millioner kroner, besluttede landbrugs- og fødevareminister Jacob Jensen (V) imidlertid at imødekomme alle ansøgninger, der levede op til kravene. Det skete ved at bruge midler fra puljen fra 2027.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at der i alt var 626 ansøgere i 2023, hvoraf de 580 opfyldte kriterierne for at få støtte, svarende til 93 procent. Styrelsen har indtil nu udbetalt næsten 250 millioner kroner i støtte. Da de sidste sager endnu mangler at blive behandlet, kan styrelsen dog ikke gøre endeligt op, hvad der ender med at blive udbetalt i sidste ende.

Et fint redskab

Niels Skovgaard er som formand for LandboUngdom glad for, at støtten nu udgør et solidt engangsbeløb i stedet for at komme drypvist over fem år. Det giver de unge et godt rygstød i etableringsfasen.

- At investere i landbrug i Danmark er kapitaltungt. Vi ser derfor etableringsstøttemodellen som et fint redskab til at understøtte processen. Det er særligt vigtigt, at midlerne udbetales hurtigt og effektivt, da det især er i de første år, man oplever likviditetspres hos de nyetablerede, siger Niels Skovgaard.

Han mener dog ikke, at ordningen kan stå alene. Det er derimod vigtigt med gode, langsigtede rammevilkår, så landmændene trygt kan investere i fremtiden. Det gælder i høj grad i forhold til den grønne omstilling, der kræver store investeringer for næste generation af landbrugere, påpeger formanden.

Man kan søge igen fra 3. februar 2025, hvor næste pulje åbner. Man kan få tilskud til køb, der ligger op til fire år tilbage i tiden.

Støtteordningen

Ordningen har til formål at styrke unge landbrugere og unge gartneres mulighed for en succesfuld etablering og fastholdelse, bl.a. ved at styrke deres egenkapital. Støtten kan dermed bruges til at polstre økonomien med en forhøjet egenkapital på tværs af driftsgrenene i erhvervet.

Du kan søge om etableringsstøtte, hvis du er under 41 år på ansøgningstidspunktet.
Er du ung landbruger eller gartner, og har du overtaget eller står overfor at overtage en primær jordbrugsvirksomhed, i form af enten et landbrug eller et gartneri, kan du via din virksomhed søge tilskud til etablering.


Læs også